CENTRALA: 95 760 30 02 do 04
SEKRETARIAT: 95 760 3050

ADRES: Urząd Miejski w Dębnie
 ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5
     74-400 Dębno

Budynek "A" - budynek główny urzędu.
Budynek "B" - dobudówka.

e-mail: bok@debno.pl
sekretariat@debno.pl

Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych przyjmuje interesantów od wtorku do czwartku w godz. 7:00 - 14:00, natomiast w piątek w godz. 7:00-13:00


Wydział Administracyjno - Prawny
Stanowisko Imię i nazwisko e-mail Nr
pokoju
Tel.
wew.
Telefon
Kierownik Zofia Gajowniczek   2 budynek A 105 957691342
ds. organizacyjnych Monika Gaczyńska   104
ds. gospodarczych Anna Dutkiewicz ap@debno.pl
Sekretariat Mariola Leszke sekretariat@debno.pl 1
budynek A
103 957603050
ds. kadr i szkoleń Marzena Jarocka kadry@debno.pl 5
budynek B
116  
informatyk Anna Stańczak  informatyk@debno.pl 16
budynek B
133  
Jarosław Olobry    
Biuro Obsługi Klienta
ds. obsługi klienta Aneta Sypniewicz
bok@debno.pl
1,2
budynek B
106
107
parter
957603001 do 04
Monika Popławska  
Biuro dowodów osobistych i ewidencji ludności (budynek A)
ds. dowodów osobistych Magdalena Leszke - Zarzycka dowody@debno.pl 7
budynek A
110 111 I piętro 957604921
ds. ewidencji ludności Iwona Pulikowska ewidencja@debno.pl

TEL. CENTRALA: 95 760 30 02 do 04

Wydział Finansowo-Budżetowy (budynek B)
Stanowisko Imię i nazwisko e-mail Nr pokoju Tel wew.
Skarbnik Iwona Pludra skarbnik@debno.pl 19
I piętro
124
ds. księgowości budżetowej

Adam Szyszka

  20
I piętro
125
Płace Elżbieta Trzcińska
Monika Stąsiek
    18
I piętro
131
ds. księgowości i egzekucji podatków Joanna Marczuk
Agnieszka Tyszkiewicz
  22
I piętro
127
ds. księgowości podatków i opłat Sylwia Kruszak   21
I piętro
126
Luiza Gulińska  
ds. wymiaru podatków i opłat Małgorzata Nowak   24
I piętro
129
    24
I piętro
129
ds. kontroli podatków lokalnych Agnieszka Dąbska   23
I piętro
150
ds. księgowości budżetowej Kamila Basowska   15
I piętro
130
ds. podatku VAT Jolanta Sadowska  
Księgowość budżetowa Izabela Kwiatkowska   13
I piętro
134
Joanna Wójcik  
Księgowość budżetowa Jolanta Kowalska   14
I piętro
123
Agnieszka Moskalik  

TEL. CENTRALA: 95 760 30 02 do 04

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (budynek B)
Stanowisko Imię i nazwisko e-mail Nr pokoju Tel. wew.
Kierownik Sebastian Dąbski   35
II piętro
140
ds. gospodarowania mieniem komunalnym Arkadiusz Borowski   36
II piętro
143
ds. sprzedaży lokali Magdalena Krawczuk  
ds. lokalowych Anna Pawlicka   8
parter
119
ds. nieruchomości rolnych (wycinka drzew) Katarzyna Trybel   34
II piętro
142
ds. rolnictwa i melioracji Janusz Fabiańczyk   33
II piętro
141
ds. ochrony środowiska Barbara Rzechółka srodowisko@debno.pl
ds. gospodarki odpadami komunalnymi Natalia Kozłowska odpady@debno.pl 32
II piętro
145
Katarzyna Kmita odpady@debno.pl
Inspektor ds. geodezji Magdalena Daćko - Dawidowicz   25
II piętro
144

TEL. CENTRALA: 95 760 30 02 do 04

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (budynek B)
Stanowisko Imię i nazwisko e-mail Nr pokoju Tel. wew.
Kierownik Adam Trzciński   29
II piętro
138
      30
II piętro
139
ds. gospodarki przestrzennej Krzysztof Matwijów
Tomasz Jarema
ds. drogownictwa Lidia Dembkowska   6
parter
118

ds. ewidencji działalności gospodarczej

Agnieszka Olobry - Warczak epg@debno.pl 6
parter
117
ds. gospodarki komunalnej Dorota Mielczak gpin@debno.pl 9
parter
120

TEL. CENTRALA: 95 760 30 02 do 04

Wydział Planowania i Rozwoju (budynek B parter)
Stanowisko Imię i nazwisko Nr
pok.
Tel.
wew.
Telefon
Kierownik Izabela Kubiak - Mazepa 10
parter
121 957604920
ds. zarządzania projektami
infrastrukturalnymi
ds. organizacji pozarządowych

Renata Jarmuszka-Izak
122
ds. promocji i informacji Emilia Jenda

TEL. CENTRALA: 95 760 30 02 do 04

Straż Miejska i OC (budynek A, parter)
Stanowisko imię i nazwisko e-mail Nr pokoju Tel. wew. Telefon
Komendant
 
Zbigniew Podziński sm@debno.pl 5 112 95760 2008

ds. wojskowości i OC
Pełnomocnik
ds. patologii
społecznych

Anna Szymczyk debno@debno.pl
strażnik miejski Grzegorz Skórski   4 113  
Marian Klebieko  
Edyta Wierzbicka  
Tomasz Zagórski  

TEL. CENTRALA: 95 760 30 02 do 04

Wydział Realizacji Inwestycji (budynek B, II piętro)
Stanowisko Imię i nazwisko e-mail nr
pok.
Tel.
wew.
Telefon
Kierownik Marek Potyraj   26 135  
ds. obsługi inwestycji Agnieszka Ludynia inwestycje@debno.pl 26 135 957603784
ds. przygotowania i
realizacji inwestycji
Jan Soluch   28 136  
Mariola Jackowiak   28 136  
    31 137  
Andrzej Paluch  

TEL. CENTRALA: 95 760 30 02 do 04

Biuro Rady Miejskiej (budynek A, I piętro)
ds. obsługi Rady Miejskiej Monika Gubała brm@debno.pl 8 109
Samodzielne stanowisko (budynek B, parter)
Audytor wewnętrzny Urszula Wawruszczak audytor@debno.pl 7 114
Inspektor ds. inicjatyw gospodarczych Małgorzata Wawrzycka - Dawidowicz cwb@debno.pl 4 115
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu ul. Chojeńska 3
Stanowisko Imię i nazwisko Adres e-mail Nr pok. Telefon
Kierownik Ewa Świderska okis@debno.pl 23 957602098
ds. oświaty Aleksandra Marek   22 957603156
ds. kultury i sportu    
ds. administracyjnych i informatyki Jakub Stryjewski   22
ds. technicznych i inwestycji Ewa Szczepko  
Urząd Stanu Cywilnego ul. Mickiewicza 32 (budynek Biblioteki Publicznej - I piętro)
Stanowisko Imię i nazwisko Adres e-mail Tel./fax
Kierownik Maria Zając usc@debno.pl 957602337
Z - ca Kierownika  Aleksandra Madera
Inspektor  Wiesława Kocaj
(zastępstwo za Joanna Janczyszyn )

Numer rachunku bankowego GBS Barlinek O/Dębno 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001

Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów w poniedziałki od 9:00-16:00 oraz od wtorku do czwartku w godz. 9.00-15.00 i piątki w godz. 9.00-14.00.

Kompetencje wydziałów