Program "Czyste Powietrze"

26 stycznia 2021 r. Burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki podpisał porozumienie Gminy Dębno z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Umowa stwarza nowe możliwości współpracy w ramach ogólnopolskiego, rządowego Programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy, którzy zamierzają wymienić dymiące piece na ekologiczne lub zakupić je dla nowo budowanych domów uzyskają pomoc pracowników Urzędu Miejskiego w Dębnie.

Urzędnicy pomogą w wypełnieniu wniosku, doradzą i poinformują o możliwościach wynikających z programu. Dotychczas wnioski mogli składać mieszkańcy osobiście w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Od teraz wnioski w ramach programu można będzie składać w Urzędzie Miejskim w Dębnie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5 (pokój nr 4). Prosi się o wcześniejsze umówienie wizyty dzwoniąc pod nr tel. 95 760 30 02 wew. 115 lub wysyłają e-mail na adres: cwb@debno.pl.

Przeszkoleni pracownicy pomogą wypełnić wnioski, skompletować wymagane dokumenty i przekażą wszystko do WFOŚiGW w Szczecinie. Wszystkie osoby chcące skorzystać z programu uzyskają pomoc w punkcie konsultacyjnym. Takie były oczekiwania mieszkańców, aby mogli skorzystać z pomocy w swojej gminie. Dlatego chętnie przystąpiliśmy do współpracy z Funduszem, aby ułatwić mieszkańcom dostęp do programu Czyste Powietrze  - informuje burmistrz Dębna.

Właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać wsparcie na wymianę źródła ciepła oraz kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego, w tym modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, montaż wentylacji z odzyskiem ciepła, docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi na energooszczędne czy montaż instalacji fotowoltaicznej, produkującej prąd ze słońca.

Dzięki programowi mieszkańcy będą oddychać lepszej jakości powietrzem, gdyż efektem ekologicznym będzie redukcja emisji zanieczyszczeń zatruwających powietrze, w tym pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, benzoapirenu, dwutlenku siarki, tlenków azotu czy dwutlenku węgla.

Od 21 października 2020 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach drugiej części programu, przygotowanej dla osób o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tysięcy złotych – na wymianę źródła ciepła, termomodernizację domu i montaż instalacji fotowoltaicznej, potrzebne jest zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. W naszym przypadku jest to Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie, przy ul. Droga Zielona 1.

Na co?

  • wymianę kopciucha, czyli nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowy efektywny i ekologiczny kocioł,
  • modernizację instalacji grzewczej,
  • ocieplenie budynku,
  • wymianę okien i drzwi,
  • zakup rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • montaż instalacji PV, czyli instalacji fotowoltaicznej (paneli słonecznych).

Ile?

  • Nawet do 135 000 zł w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania z kompleksową termomodernizacją.
  • Do 99 000 zł w podwyższonym i do 66 000 zł w podstawowym poziomie dofinansowania.
  • Dodatkowo audyt energetyczny: do 1 200 zł.
  • Im niższy dochód, tym wyższa dotacja.

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował także kalkulator dotacji. To nowe narzędzie – na stronie www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji – ułatwi wnioskodawcom wyliczanie dotacji na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania.

Plakat - Program Czyste Powietrze