Kierownictwo urzędu

Burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki

Burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki

tel. +48 95 760 30 50
e-mail: burmistrz@debno.pl

Burmistrz Dębna przyjmuje interesantów w piątki w godz.: 12.00-14.15

Zastępca Burmistrza Joanna Stąsiek - Janicka

Zastępca Burmistrza Joanna Stąsiek - Janicka

tel. +48 95 760 30 50
e-mail: zburmistrz@debno.pl

Za-ca Burmistrza przyjmuje interesantów w piątki w godz.: 12.00-14.00

Skarbnik Gminy Dębno Iwona Pludra

tel. +48 95 760 30 02
e-mail: skarbnik@debno.pl

Sekretarz Gminy Dębno Mirosław Turów

tel. +48 95 760 30 02
e-mail: sekretarz@debno.pl