Obsługa inwestora

Urząd Miejski w Dębnie
Inspektor ds. inicjatyw gospodarczych
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 01 do 04 wew. 118
e-mail: cwb@debno.pl

Godziny otwarcia:
Pon. 7.00 – 16.00
Wt. - Czw. 7.00 - 15.00
Pt. 7.00 - 14.00

Swoją działalność prowadzi od października 2004 roku. Głównym celem działania CWB jest wspieranie i rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy.

Większość usług świadczonych przez Centrum jest opracowywana pod kątem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Niemniej jednak oferta CWB skierowana jest także do tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem. Centrum realizuje także cele drugorzędne związane z aktywizacją zawodową różnych grup społecznych i rozwojem nowoczesnych kadr dla lokalnych firm.

Konsultanci CWB służą profesjonalną bezpłatną pomocą każdemu przedsiębiorcy i każdej osobie rozpoczynającej działalność gospodarczą, zarówno w rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również w zakresie innych usług, jak np. dostępnych instrumentów wsparcia dla firm.

Centrum Wspierania Biznesu stale dopasowuje ofertę świadczonych usług do zmieniających się potrzeb przedsiębiorców. Na podstawie informacji otrzymywanych od naszych klientów uruchamiamy nowe usługi, poszerzamy zakres usług już świadczonych, tworzymy pakiety tematyczne szkoleń.

Atuty CWB:

  • bezpłatny charakter pomocy
  • dostępność i elastyczność
  • indywidualne podejście do każdego klienta

Centrum Wspierania Biznesu realizuje projekt pn.: Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interregu V A

Różnice w mentalności, brak wiedzy o kraju sąsiada utrudniają nie tylko współpracę instytucji lecz również kooperację pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Odmienne systemy prawne i brak umiejętności językowych spowalniają integrację rynków, transgraniczną mobilność MŚP i stanowią tym samym bariery wzrostu, w szczególności w porównaniu z sąsiadującymi ze sobą regionami jednolitego obszaru językowego i prawnego.

Tu zaczyna się praca Sieci Centrów Usługowo Doradczych Euroregionu Pomerania. Jednym z najważniejszych celów Euroregionu POMERANIA jest przyspieszenie procesów integracji zarówno na poziomie transgranicznym, euroregionalnalnym jak i w kontekście europejskim. Sieć CUDów stanowi przy tym ważny element łączący i będzie ten proces wspierać i monitorować poprzez następujące działania: doradztwo w zakresie współpracy m.in. z: niemieckimi podmiotami gospodarczymi, placówkami samorządowymi, edukacyjnymi, organizacjami non profit.

Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na podejmowanie działalności gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej w ramach programów operacyjnych województw, a także pożyczek w ramach BGK.

Organizacja bezpłatnych seminariów, forów przedsiębiorców, konferencji, wyjazdów studyjnych, spotkań informacyjnych. Wszystkie te działania skierowane są w zależności od tematyki bezpośrednio do grup docelowych.

logologo

Projekt wpółfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREGVA/
Dieses Projekt wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (INTERREG V A) kofinanziert.