Certyfikaty i wyróżnienia

Gmina Dębno bierze udział w konkursach oraz rankingach regionalnych i ogólnopolskich.

Każde wyróżnienie jest dla nas powodem do dumy, potwierdzeniem słuszności wyborów i starań, a jednocześnie zachętą i mobilizacją do dalszej pracy nad ciągłym doskonaleniem i podnoszeniem jakości usług. Dyplomy i certyfikaty są niewątpliwie sukcesem nie tylko kierownictwa Urzędu, ale również jego pracowników.

Poniżej prezentujemy dotychczasowe zdobyte certyfikaty, nagrody i wyróżnienia Gminy Dębno.

ROK 2022

 • 2 miejsce Różańska w konkursie marszałka "Piękna Zachodniopomorska Wieś 2022"
 • Wyróżnienie dla Justyny Baranowicz w konkursie marszałka "Sołtys Roku 2022"
 • Wyróżnienie Gminy Dębno w konkursie "SAMORZĄDOWY LIDER WSPÓŁPRACY Z NGO 2022"

ROK 2021

 • 3 miejsce Dargomyśla w konkursie marszałka "Piękna Zachodniopomorska Wieś 2021"

ROK 2019

 • Wyróżnienie Warnic w konkursie marszałka "Piękna Zachodniopomorska Wieś 2019"

ROK 2018

 • Tytuł Lider Rozwoju Regionalnego 2018

ROK 2016

 • Laureat Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. Gmina Dębno znalazła się na 3 miejscu w województwie zachodniopomorskim i 19 miejscu w Polsce w kategorii gminy miejsko-wiejskie.
 • Gmina Dębno otrzymała tytuł Wicemistrza Bezpieczeństwa Informacji w kategorii urzędy miejsko-gminne, w organizowanym przez fundację Polkom Audit Consulting Group Rankingu Bezpieczeństwa Informacji za rok 2015.

ROK 2015

 • Wyróżnienie w rankingu "Perły Samorządu"
 • Laureat Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. Gmina Dębno znalazła się na 2 miejscu w województwie zachodniopomorskim i 12 miejscu w Polsce w kategorii gminy miejsko-wiejskie.
 • Tytuł Lider Rozwoju Regionalnego 2015

ROK 2014

 • Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009

 • Certyfikat ochrony danych osobowych „Bezpieczny Urząd” oraz certyfikat legalności oprogramowania - w związku z przeprowadzonym audytem bezpieczeństwa danych osobowych oraz legalności oprogramowania stwierdzono, iż urząd spełnia ustawowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa danych oraz legalności oprogramowania.

 • Tytuł „Euro Symbolu Publicity 2014”-„Symbol" jest ogólnopolskim programem promocyjnym prowadzonym przez redakcję „Monitora Polskiego" w Dzienniku Gazecie Prawnej. Celem programu jest wyłonienie i uhonorowanie instytucji, których marka stała się reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży.
  Gmina Dębno została doceniona za rozbudowę kanalizacji sanitarnej, budowę oczyszczalni ścieków, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, unowocześnienie bazy oświatowej i rekreacyjno – sportowej.
  Obok trwałych, widocznych owoców prowadzonej w Dębnie polityki doceniono również działania nakierowane na indywidualny, duchowy rozwój mieszkańców Gminy.

 • Wyróżnienie w finale kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - Gmina Dębno znalazła się wśród 12 samorządów w Polsce, które prowadzą najlepsze działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży.
  W nagrodę za aktywną działalność w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” gmina otrzymała okolicznościowy medal, a Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznych w Dębnie - Anna Dutkiewicz została wybrana do kapituły kampanii.

 • Wyróżnienie w konkursie "Zabytek zadbany" w kategorii: adaptacja obiektów zabytkowych za uratowanie kuźni w Dolsku.  Konkurs ogłaszany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

ROK 2013

 • Laureat Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. Gmina Dębno w kategorii gmin miejskich i miejsko - wiejskich  zajęła 26 pozycję w Polsce, 4 w województwie.
 • Certyfikat Jakości Euro Renoma.

ROK 2012

 • Zwycięzca V Ogólnopolskiego Konkursu "Grunt na medal" 2012. Tytuł laureata przypadł Gminie Dębno za działkę o powierzchni 13,72 ha, położonej w Dębnie przy ul. Dargomyskiej.
 • Laureat Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. Gmina Dębno w kategorii gmin miejskich i miejsko - wiejskich  zajęła 19 pozycję w Polsce i 2 w województwie.
 • Laureat rankingu TAURON EKO Gmina 2012. Gmina Dębno została liderem województwa zachodniopomorskiego jako najbardziej ekologiczna gmina. Znalazła się w gronie 16 laureatów w Polsce.

ROK 2011

 • Tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju w IV edycji krajowego konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2011 w kategorii Innowacyjna gmina.
 • Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009

ROK 2009

 • Certyfikat Gmina Fair Play 2009.
 • Mistrzowska Gmina 2009/2010
 • Tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju w II edycji krajowego konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna gmina.
 • Honorowy Dyplom Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, za szczególne zasługi w ochronie dziedzictwa kulturowego województwa zachodniopomorskiego za podjęcie prac konserwatorskich i rewaloryzację obiektów zabytkowych na obszarze gminy, ze szczególnym uwzględnieniem rekonstrukcji unikatowej, ryglowej kuźni wiejskiej w Dolsku.

ROK 2008

 • Tytuł „Innowacyjna Gmina” w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji na szczeblu wojewódzkim w I edycji krajowego konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju.
 • Certyfikat za udział w Ogólnopolskim Konkursie „Grunt na medal”.

ROK 2007

 • Nagroda w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „ZABYTEK ZADBANY” w kategorii: Zabytki architektury i budownictwa mieszkalnego oraz użyteczności publicznej otrzymało Miasto i Gmina Dębno – za przeprowadzony w latach 2004-2005 gruntowny remont Willi Maxa Laue w Dębnie, wraz z adaptacją obiektu dla potrzeb biblioteki publicznej.