Budżet Obywatelski Gminy Dębno na 2017.

Głosowanie na projekty zgłoszone do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Dębno trwało od 9 do 23 listopada 2016r. Można było wybierać spośród 10 zadań. Mieszkańcy wybrali pięć zadań, które zostaną zrealizowane w 2017 roku.

Złożono 2 747 kart do głosowania z czego kart ważnych było 2 583. Najwięcej głosów – w liczbie  681 głosów - otrzymało zadanie zgłoszone przez Danielę Dziedziuch na dokończenie remontu drogi gminnej na osiedlu przy ul. Słonecznej w Cychrach.

Tuż za nim znalazł się projekt z Dargomyśla i ich propozycja na rozbudowę placu zabaw oraz budowę siłowni zewnętrznej – 667 głosów. 578 głosów oddano na FIT PARK, czyli siłownię zewnętrzną w Warnicach. W Dębnie 507 głosami udało się wywalczyć  integracyjny plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci przy placu zabaw na promenadzie nad jeziorem Lipowo.

Ostatnim zadaniem, które zmieściło się w puli 300 tysięcy złotych, przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego jest modernizacja terenów zielonych wraz z wymianą chodnika i stworzeniem miejsca do wypoczynku przy ulicy Bohaterów Września (pomiędzy budynkiem 1-9 a 11-19).

Serdecznie dziękujemy za złożone propozycje zadań, promocję, zaangażowanie oraz motywowanie mieszkańców do głosowania.

Renata Jarmuszka – Izak
Wydział Planowania i Rozwoju