Jednostki edukacyjne

Gmina Dębno jako jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym:

 • publiczne przedszkola,
 • publiczne szkoły podstawowe.

Urząd Miejski realizując zadania gminy finansuje jednostki publiczne i prowadzi nadzór wynikający z przepisów prawa.

Szkoły i placówki publiczne funkcjonujące na terenie Gminy Dębno. Wymienione placówki działają na podstawie ustawy o systemie oświaty.

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie – organ prowadzący – Gmina Dębno.
 2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie - organ prowadzący – Gmina Dębno.
 3. Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta w Cychrach – organ prowadzący – Gmina Dębno.
 4. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sarbinowie – organ prowadzący – Gmina Dębno.
 5. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Różańsku – organ prowadzący – Gmina Dębno.
 6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Młodych Talentów w Smolnicy – organ prowadzący – Gmina Dębno.
 7. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie - organ prowadzący – Gmina Dębno.
 8. Przedszkole nr 1 im. Czarodziejska Kraina – organ prowadzący – Gmina Dębno.
 9. Przedszkole nr 2 im. Stanisławy Modrzejewskiej – organ prowadzący – Gmina Dębno.
 10. Gminny Żłobek – organ prowadzący – Gmina Dębno.

Jednocześnie Urząd Miejski w Dębnie – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty. Szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu odpowiednich uprawnień otrzymują z budżetu miasta subwencję na swoją działalność.