Spółki komunalne

Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Dębnie

Prezes Jan Robak
ul. Droga Zielona 1
74-400 Dębno
tel. /fax. +48 95 760 30 82, +48 95 760 24 44
e-mail: sekretariat@dtbs-debno.pl
www.dtbs-debno.pl


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Dębnie

Prezes Piotr Szymkiewicz
Ul. Baczewskiego 34
74-400 Dębno
tel. +48 95 760 30 81, +48 95 760 21 25
fax. +48 95 760 23 64
e-mail: pukdebno@post.pl
www.puk.debno.com