Komisariat Policji w Dębnie

Komisariat Policji w Dębnie obejmuje swoim działaniem teren gminy Dębno oraz Boleszkowice.

Twój dzielnicowy

tel. 477824338 (w godz. 7.30-15.30)

fax 477824339

e-mail: kppmysliborz@sc.policja.gov.pl