Szlaki piesze

Piesze szlaki turystyczne umożliwiają bliższe poznanie gminy Dębno. Trasy szlaków przebiegają przez lasy, w pobliżu malowniczych jezior oraz atrakcyjnej rzeki Kosy. Łączna długość szlaków liczy około 120 kilometrów. Opracowane zostały przez Marka Schillera - regionaliste i przyrodnika.

Szlak czerwony – „Wokół Dębna” ok. 25 km

Szlak okrąża miasto i udostępnia atrakcyjne miejsca wokół Dębna.

Przebieg: Dargomyśl – jez. Duszatyń – most nad rzeką Myślą – za rzeką Myślą drogą brukowaną, a potem bezpośrednio nad rzeką – leśniczówka Mostno – Mostno – Łazy – Barnówko – jez. Barnówko III (zwane Bliźniacze) stacja PKP Dyszno – staw Kukadło – Grzymiradz – Choszczówko – Smolnica.

Dwie osoby spacerują na trasie prowadzącej do jeziora Duszatyń

Szlak niebieski „Historii i zabytków” ok. 30 km

Szlak zaczyna się w Sarbinowie na południu gminy, na odcinku kilku kilometrów biegnie przez sąsiednią gminę Boleszkowice, przechodzi przez samo Dębno uwzględniając najciekawsze miejsca, po czym zmierza na północ gminy, kończąc się w Warnicach.

Przebieg: Sarbinowo, Chwarszczany, Gudzisz, Dargomyśl, Oborzany, Dębno, Oborzany, Hajnówka, Smolnica, jez. Czaple, jez. Promień, Warnice.

Szlak żółty „Nad rzeką Kosą” ok. 25 km

Biegnie z Dębna w kierunku północnym do Barnówka.

Przebieg: Dębno PKP, jez. Lipowo, rz. Kosa, jez. Barnówko, stacja Barnówko PKP, jez. Barnówko II (leśne), leśniczówka Barnówko, jez. Barnówko III (Bliźniacze), aleja dębów (pomnik przyrody), Ostrowiec, jez. Ostrowieckie, Różańsko, PKP Rościn Krajeński.

Szlak zielony „Szlak lasów i jezior” ok. 2 km

Szlak zaczyna się nad jeziorem Wielkim w sąsiadującej gminie Witnica i podąża na północ, łącząc kolejno kilka jezior kończy się w Pszczelniku (przystanek PKS) w sąsiadującej gminie Myślibórz.

Przebieg: jez. Wielkie, jez. Dzikie, stawy w dolinie Ścieniawicy, jez. Postne, leśniczówka Borne, Dolsk, jez. Dolskie, jez. Zielin, Pomnik Lotników Litewskich, Pszczelnik PKS.

Szlak czarny „Rezerwatów i pomników przyrody” ok.18 km

Szlak łączy pięć miejscowości, w każdej z nich jest lub był park pałacowy, drzewa pomnikowe, oprócz tego rezerwat ornitologiczny i inne.
Przebieg: Warnice, Krężęlin, Dyszno, jez. Ostrowieckie, Ostrowiec, Dolsk.