Oferta inwestycyjna

Polska Strefa Inwestycji

Dzięki zmianom w funkcjonowaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych więcej firm, w tym także te mikro, małe i średnie, może korzystać z zachęt podatkowych dla inwestorów. Zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce zmieniła ustawa o wspiera­niu nowych inwestycji.

Istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego na planowane inwestycje. W celu uzyskania bliższych informacji zachęcamy do kontaktu z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. www.kssse.pl tel. 95 721 98 00, e-mail: info@kssse.pl

Przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie na realizację inwestycji w wysokości do 55% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Każdy przedsiębiorca może uzyskać wsparcie w postaci ulgi w podatku dochodowym CIT (po spełnieniu kilku warunków m.in. minimalnej wartości inwestycji).

Inwestycja może być zrealizowana na każdym terenie, możliwe są również inwestycje na terenach prywatnych czy w funkcjonujących już zakładach.

Warunkiem uzyskania pomocy publicznej jest wystąpienie przez przedsiębiorcę z wnioskiem o wydanie decyzji o wsparciu przed rozpoczęciem inwestycji do spółki zarządzającej Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Plakat - oferta inwestycyjna

Więcej informacji na stronie www.biznes.gov.pl/


 

 

Gmina Dębno utworzyła Dębnowską Strefę Przemysłową. Strefa obejmuje grunt o powierzchni ok. 24 ha położony w Dębnie przy ul. Dargomyskiej, w skład którego wchodzą 3 działki z przeznaczeniem na działalność produkcyjno-usługowo-handlową.

W 2015 roku tereny zostały częściowo uzbrojone. W ramach inwestycji wybudowano zbiornik retencyjny dla wód opadowych, kanalizację deszczową, odcinek kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej oraz częściowo wykonano nawierzchnia drogi z oświetleniem.

Położenie tych terenów na obrzeżu miasta stwarza odpowiednie warunki do prowadzenia działalności gospodarczej typu: zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy, hurtownie, usługi komercyjne, techniczne oraz handel. Atrakcyjność tych terenów związana jest głównie z lokalizacją.

Poza strefą Gmina dysponuje również nieruchomościami przy ul. Kolejowej, o łącznej powierzchni 0,78 ha, przeznaczone pod zabudowę produkcyjną, magazynową i usługową. Ponadto Gmina oferuje również działki wielkopowierzchniowe: na obrzeżach Dębna o powierzchni 99,07 ha oraz w Cychrach o powierzchni 52,96 ha, z przeznaczeniem pod przemysł.

Tereny inwestycyjne objęte są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Gmina oferuje pomoc przy realizacji nowych inwestycji w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości (nawet do 8 lat) gruntów, budynków i budowli służących do prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie. Zgodnie z uchwałą przyznaje  się  pomoc  na  wspieranie  nowych  inwestycji  w  formie  zwolnienia  z  podatku  od nieruchomości gruntów, budynków i budowli służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Dębno. Zwolnienie udzielane jest na okres 5 lat – licząc od drugiego miesiąca po miesiącu w którym zakończono inwestycję. Okres zwolnienia przedłuża się o 3 lata w przypadku przedsiębiorstw działających w branży przetwarzania i obrotu produktami rolnymi. Kwota zwolnienia nie może w danym roku przekroczyć kwoty należnego podatku od nieruchomości.

W Gminie Dębno o około 20% obniżone są podatki od nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą w porównaniu ze stawkami maksymalnymi, określonymi przez Ministerstwo Finansów. Są to jedne z niższych stawek w regionie.

Poprawie ulegają warunki inwestowania poprzez modernizację infrastruktury, głównie transportowej. Na terenie Dębna dostępne są wszystkie media. Miasto posiada własną oczyszczalnię ścieków typu mechaniczno-biologicznego z możliwością dołączenia kolejnych odbiorców i rozdzielczy system kanalizacyjny (sanitarno-burzowy).

Inne nieruchomości na sprzedaż.