Granty sołeckie

Likwidacja barier architektonicznych w świetlicy wiejskiej w DolskuLogo Pomorze Zachodnie

TERMIN REALIZACJI: 2023
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 30 000,00 zł
DOTACJA: 15 000,00 zł

ZAKRES ZADANIA: Zadanie obejmowało modernizację istniejących schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych i montażem poręczy.

FINANSOWANIE: Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego - Granty Sołeckie 2023. Pozostała kwota to wkład własny środków Rady Sołeckiej w Dolsku i Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie.


Altana - spotkania integracyjne we wsi Krześnica

TERMIN REALIZACJI: 2023
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 23 572,85 zł
DOTACJA: 15 000,00 zł

ZAKRES ZADANIA: Zadanie obejmowało wykonanie altany rekreacyjnej o wymiarach 9m2, przy placu zabaw. Altana będzie służyć spotkaniom integracyjnym i organizacji imprez dla mieszkańców sołectwa.

FINANSOWANIE: Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego - Granty Sołeckie 2023. Pozostała kwota to wkład własny środków Rady Sołeckiej w Krześnicy.


Wiata ogrodowa - Spotkania integracyjne w Sołectwie Grzymiradz

TERMIN REALIZACJI: 2022
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 25 000,00 zł
DOTACJA: 15 000,00 zł

ZAKRES ZADANIA: Powstała nowa drewniana wiata przy świetlicy w Grzymiradzu. Drewniana wiata, będzie służyć integracyjnym spotkaniom mieszkańców sołectwa Grzymiradz.

FINANSOWANIE: Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego - Granty sołeckie 2022, budżet gminy Dębno.


Skansen - moje miejsce z dawnych lat

TERMIN REALIZACJI: 2022
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 15 000,00 zł
DOTACJA: 15 000,00 zł

ZAKRES ZADANIA: Wykonano podbitkę dachową oraz 6 ozdobnych okiennic drewnianych, które oprócz elementu dekoracyjnego pełnią także funkcję termiczną. Zadbany budynek świetlicy oraz przykuwające uwagę okiennice będą stanowić zaproszenie do zatrzymania się w skansenie i przyjrzeniu się z bliska eksponatom.

FINANSOWANIE: Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego - Granty sołeckie 2022, budżet sołecki


Parkiet – roztańczone Warnice

TERMIN REALIZACJI: 2021
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 25 000,00 zł
DOTACJA: 10 000,00 zł

ZAKRES ZADANIA: W parku miejskim powstał utwardzony parkiet, który będzie służył zabawą integracyjnym.

FINANSOWANIE: Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego - Granty sołeckie 2021


Wiata -wieś Aktywna

TERMIN REALIZACJI: 2021
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 25 000,00 zł
DOTACJA: 10 000,00 zł

ZAKRES ZADANIA: Przy boisku sportowym w Różańsku powstała drewniana wiata o wymiarach 7m x 5m, która wykorzystywana będzie podczas imprez plenerowych.

FINANSOWANIE: Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego - Granty sołeckie 2021


Zwiększenie integracji mieszkańców Sołectwa Dolsk poprzez remont obiektu pełniącego funkcje kulturalne

TERMIN REALIZACJI: 2018
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 10 770,80 zł
DOTACJA: 10 000,00 zł

ZAKRES ZADANIA: Celem przedsięwzięcia był remont– obiektu świetlicy wiejskiej pełniącego funkcje kulturalne w Sołectwie Dolsk. W ramach przedmiotowego projektu wykonano prace remontowe obiektu (malowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć edukacyjnych, malowanie pomieszczenia głównego oraz toalet) . Zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w tym (gry edukacyjne oraz materiały dydaktyczne do nauki języków, 2 laptopy z oprogramowaniem, telewizor oraz sprzęt multimedialny.

FINANSOWANIE: Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego - Granty sołeckie 2018


Smacznie i zdrowo spotkać się w altanie jest zawsze wesoło - budowa ekologicznej altany na placu zabaw z owocowym kącikiem dla dzieci

TERMIN REALIZACJI: 2019
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 22 200,00 zł
DOTACJA: 10 000,00 zł

ZAKRES ZADANIA:  W ramach zadania na terenie rekreacyjnym przy plaży nad Jeziorem Ostrowieckim wykonano  drewnianą altanę z wyposażeniem tj.; komplet mebli ogrodowych- ławo stoły  2 szt., śmietniki 2 szt., donice na krzewy owocowe 6szt.

FINANSOWANIE: Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego - Granty sołeckie 2019, budżet sołecki


Chatka Puchatka – budowa drewnianej altany przy placu zabaw we wsi Bogusław jako miejsce zabaw, spotkań i integracji mieszkańców

TERMIN REALIZACJI: 2019
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 19 310,00 zł
DOTACJA : 10 000,00 zł
ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania na placu zabaw w Bogusławiu powstała drewniana altana, która jest miejscem spotkań mieszkańców.

FINANSOWANIE: Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego - Granty sołeckie 2019, budżet sołecki


Budowa lamp solarnych w Grzymiradzu

TERMIN REALIZACJI: 2019
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 25 928,00 zł
DOTACJA : 10 000,00 zł

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania zamontowano dwie lampy solarne, które oświetlają drogę gminną.

FINANSOWANIE: Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego - Granty sołeckie 2019, budżet sołecki


Zewnętrzna modernizacja świetlicy w Bogusławiu

TERMIN REALIZACJI: 2020
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 10 006,00 zł
DOTACJA : 10 000,00 zł

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania wykonano prace remontowo- modernizacyjne zewnętrznej części świetlicy wiejskiej, wymiana drzwi wejściowych, naprawa polbruku przed wejściem na schody, odmalowanie fasad bocznych schodów,  instalacja 2 stojaków na rowery, instalacja 3 donic betonowych oraz obsadzenie ich roślinami zielonymi (całorocznymi).
FINANSOWANIE: Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego - Granty sołeckie 2019, budżet sołecki


Montaż instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu

TERMIN REALIZACJI: 2020
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: zł
DOTACJA : 10 000,00 zł

ZAKRES ZADANIA: Projekt obejmował montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,2 kWp z możliwością rozbudowy do 6,08 kWp w budynku świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu. - montaż na konstrukcji dachu skośnego krytego blachodachówką.
FINANSOWANIE: Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego - Granty sołeckie 2020, budżet sołecki


Rewitalizacja terenu zielonego w Oborzanach

TERMIN REALIZACJI: 2020
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 18 699,81 zł
DOTACJA: 10 000,00 zł

ZAKRES ZADANIA: Realizacja projektu zakładała zrewitalizowanie terenu zielonego,  wykonanie wykopu pod palisadę (środki własne sołectwa), wybudowanie palisady betonowej (w celu przeprowadzenia niwelacji terenu i zapobiegnięciu osuwaniu się terenu),  prace budowlane (betonowanie, niwelacja terenu, nawiezienie ziemi – wkład własny pracy mieszkańców), wykonano nowe nasadzenia (środki własne sołectwa, wkład własny pracy mieszkańców).
FINANSOWANIE: Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego - Granty sołeckie 2020, budżet sołecki


Remont świetlicy wiejskiej- serce wsi Warnice

TERMIN REALIZACJI: 2020
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 12 054,00 zł
DOTACJA: 10 000,00 zł

ZAKRES ZADANIA: W ramach projektu wykonano prace remontowe w tym malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej. Jednocześnie obiekt został wyposażony w nowe stoliki i krzesła oraz zakupiono kuchenkę gazową.
FINANSOWANIE: Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego - Granty sołeckie 2020, budżet sołecki