Edukacja równych szans w Gminie Dębno Ciąg lotypów: logo Fundusze Europejskie, flaga Polski, flaga UE, logo Pomorze Zachodnie

Projekt realizowany w latach 2024-2025
Koszt całkowity projektu: 1 921 840,80 zł.
Dotacja: 1 728 856,80 zł.
Wkład własny niefinansowy: 192 984,00 zł.

Wsparciem objętych zostanie siedem szkół podstawowych w Gminie Dębno. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności kształcenia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina. Bezpośrednim wsparciem zostanie objętych 950 uczniów oraz 105 nauczycieli. Projekt zakłada wsparcie uczniów w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, społeczno-emocjonalnych i obywatelskich, rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną, wsparcie psychologiczno- pedagogiczne, wsparcie na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, agresji, depresji oraz zaburzeń. Obejmuje także realizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i rozwijających.


Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie w gospodarce i życiu codziennym Logo Interreg , flaga UE, Dofinansowane przez Unię Europejską

Termin realizacji: 2024
Całkowity koszt zadania: 48 529 Euro
Dofinansowanie: 38 823 Euro

Przedsięwzięcie realizuje cel szczegółowy 6.3 „Wzmocnienie zaufania” w ramach Funduszu Małych Projektów, wspierany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027. Po stronie niemieckiej partnerem projektu jest Gmina Strausberg.

W ramach projektu w kwietniu zorganizowana zostanie konferencja na temat elektromobliności i odnawialnych źródeł energii. Kolejnego dnia zaplanowano wspólne ćwiczenia służb ratowniczych w Sulisławiu.


Rozbudowa Żłobka Gminnego w DębnieCiąg logotypów: Fundusze Europejskie, flaga Polski, flaga UE, logo Krajowy Plan Odbudowy

Termin realizacji: 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 793 984,68 zł
Dofinansowanie: 732 609,02 zł

Zadanie polega na powiększeniu już istniejącej instytucji, liczącej 73 miejsca poprzez zwiększenie liczby miejsc o 18. Dofinansowanie: „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Maluch + 2022-2029”


Warsztaty dla dzieci i młodzieży – Wielokulturowość Europy Logo Polsko- niemiecka współpraca młodzieży

Projekt realizowany w 2023 roku
Koszt całkowity projektu: 3 300,00
Dotacja: 3 000,00 zł.

Wydarzenie finansowo wsparła Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. 19 maja, na plaży miejskiej w Dębnie, pracownicy Urzędu Miejskiego w Dębnie zorganizowali warsztaty dla dzieci i młodzieży – Wielokulturowość Europy. Była to jedna z atrakcji Festynu Europejskiego z Jedynką w tle, który zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie. Pod hasłem „Wielokulturowość Europy” uczestnicy z Polski, Niemiec i Ukrainy wzięli udział w konkursie plastycznym, w którym główną nagrodą był rower i sprzęt elektroniczny.


Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3Powiększ logotyp flaga i godło Polski

Zadanie realizowane w 2021 roku
Całkowity koszt zadania: 1 011 098,00 zł
Dofinansowanie: 48 000,00 zł.
Dofinansowanie: 54 000,00

Po raz kolejny Gmina Dębno otrzymała wsparcie finansowe na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „Maluch” w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – „Maluch plus” 2021 – moduł 2.