Dofinansowanie na polsko – niemieckie wzmocnienie zaufania służb ratowniczych

Data publikacji: 15 mar 2024

Gmina Dębno otrzymała dofinansowanie na polsko-niemiecką współpracę strażaków. W ramach projektu w kwietniu zorganizowana zostanie konferencja na temat elektromobliności i odnawialnych źródeł energii. Kolejnego dnia zaplanowano wspólne ćwiczenia służb ratowniczych w Sulisławiu.

W najbliższym czasie realizowany będzie projekt pn. Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie w gospodarce i życiu codziennym. Całkowity koszt zadania wynosi 48 529 Euro, w tym dofinansowanie 38 823 Euro. Przedsięwzięcie realizuje cel szczegółowy 6.3 „Wzmocnienie zaufania” w ramach Funduszu Małych Projektów, wspierany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027. Po stronie niemieckiej partnerem projektu jest Gmina Strausberg. 

24 kwietnia br.  w Dębnowskim Ośrodku Kultury odbędzie się polsko-niemiecka konferencja na temat rozwoju elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie w gospodarce i życiu codziennym. Pierwszy panel skierowany będzie do strażaków  z Niemiec i jednostek OSP gminy Dębno. Druga część skierowana do mieszkańców, poświęcona zostanie zagrożeniom i zasadom bezpieczeństwa stosowania urządzeń w gospodarstwach domowych.

Drugiego dnia, 25 kwietnia odbędą się ćwiczenia strażackie. Wydarzenie zorganizowane zostanie przy współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem Grupą Orlen. Na bazie Ośrodka Kopalń Gorzów Wielkopolski PGNiG- Sulisław, strażacy ze Strausberga, Berlina i gminy Dębno wezmą udział w praktycznych manewrach ratowniczych. Uczestnicy zostaną zaangażowani w proces zapoznania się z ryzykiem występowania zjawisk niepożądanych podczas eksploatacji urządzeń i infrastruktury zawierającej ogniwa akumulatorowe oraz elementy paneli fotowoltaicznych.

Projekt został przygotowany przy wsparciu ekspertów z zakresu pożarnictwa wraz z partnerem Gminą Strausberg i poprzedzony został wieloma spotkaniami i wspólnymi uzgodnieniami.

Osoby siedzą przy stole konferencyjnym Spotkanie przygotowawcze w Strausbergu

Logo promocyjne Interreg, flaga UE

 Wydział Planowania i Rozwoju