Polsko- niemiecka konferencja i ćwiczenia strażackie

Data publikacji: 07 maj 2024

W kwietniu Gmina Dębno realizowała polsko- niemiecki projekt dla służb ratowniczych. Zorganizowano konferencję nt. elektromobilności i odnawialnych źródeł energii oraz manewry strażackie. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Inetrreg 6a.

24 kwietnia w Dębnowskim Ośrodku Kultury odbyła się polsko-niemiecka konferencja nt. elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii. Spotkanie otworzyli: w imieniu organizatora – Gminy Dębno - Grzegorz Kulbicki, burmistrz Dębna oraz partner projektu - Elke Stadeler, burmistrz Strausberga. W wydarzeniu wzięło udział 130 osób, reprezentujących służby mundurowe z Niemiec i województwa zachodniopomorskiego. Wśród prelegentów był specjalista i dyrektor uniwersytetu w dziedzinie systemów fotowoltaicznych dr Rolf Erbe z Berlińskiej Akademii Straży Pożarnej i Ratownictwa. Swój wykład poświęcił pożarom pojazdów elektrycznych oraz metodyce prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń z odnawialnymi źródłami energii. O pożarach budynków z alternatywnymi źródłami zasilania opowiadał Tomasz Daszkiewicz. W drugim panelu omawiał również charakterystykę oddziaływań termicznych na elementy konstrukcyjne obiektów podczas pożarów pojazdów z alternatywnym źródłem zasilania, instalacji PV oraz farm wiatracznych. Grzegorz Kawka, dyrektor ORLEN SA PGNiG Oddziału w Zielonej Górze przedstawił zagadnienia górnictwa naftowego i ćwiczeń ratowniczych w rejonie Dębna. Kolejnym wykładowcom był Daniel Brose, komendant miejskiej straży pożarnej miasta Falkensee w Brandenburgii, który mówił o metodach gaszenia paneli fotowoltaicznych i zasadach bezpieczeństwa.

Drugiego dnia, 25 kwietnia 2024 roku na bazie Ośrodka Kopalń Gorzów Wielkopolski PGNiG- Sulisław odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych. Udział w nim wzięły wszystkie jednostki OSP Gminy Dębno, PSP Myślibórz, OSP Boleszkowice, strażacy z naszego miasta partnerskiego Strausberg oraz z Berlina. Byli także obserwatorzy z Polic oraz ze Szczecina.  Podczas ćwiczeń strażacy nabyli praktycznych umiejętności. Ćwiczący podzieleni na grupy przechodzili kolejne stanowiska. Mieli możliwość zapoznania się samochodem elektrycznym na modelu Tesli. Instruktor przekazał informacje dotyczące: budowy akumulatorów i pojazdów, sposobów i możliwości dezaktywacji oraz zabezpieczenia pojazdów. Kolejnym elementem ćwiczeniowym było poznanie różnic pomiędzy metodami gaszenia i chłodzenia akumulatorów. Zaprezentowano przykłady palenia paneli fotowoltaicznych i omówiono problemy przy działaniach gaśniczych. Na stanowisku przystosowanym do podnoszenia, zabezpieczania i stabilizacji ciężkich przedmiotów przeprowadzono ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego. Ponadto jednym ze scenariuszy było szkolenie z ewakuacji pacjenta w samochodzie, uwięzionego pod przyczepą. Strażacy mogli również wykorzystać nowoczesne narzędzia i urządzenia stosowanych przy rozpieraniu i cięciu nowoczesnych konstrukcji pojazdu. Ponadto zaprezentowano specjalną płachtę gaśniczą do samochodów elektrycznych, która została zakupiona w ramach projektu. Zwieńczeniem manewrów był pożar Tesli.

Oba wydarzenia realizowane były w ramach projektu pn. Wyzwania, korzyści i zagrożenia, jakie niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii źródeł energii, a także ich wykorzystywanie w gospodarce i życiu codziennym.  Całkowity koszt zadania wynosi 48 529 Euro, w tym dofinansowanie 38 823 Euro. Przedsięwzięcie realizowało cel szczegółowy 6.3 „Wzmocnienie zaufania” w ramach Funduszu Małych Projektów, wspierany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027. Po stronie niemieckiej partnerem projektu była Gmina Strausberg, która przekazała na cele ćwiczeniowe dwa modele Tesli.

24 kwietnia równolegle do konferencji, uczniowie dębnowskich szkół oraz z Barnówka oglądali eksperymenty, które odbyły się w specjalnym Naukobusie. Wydarzenie zorganizowano dzięki współpracy z Orlen SA PGNiG Oddział Zielona Góra i Fundacją PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju