1,7 mln złotych wsparcia unijnego dla szkół na edukację równych szans

Data publikacji: 17 sty 2024

Wsparciem objętych zostanie siedem szkół podstawowych w Gminie Dębno. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności kształcenia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina. Bezpośrednim wsparciem zostanie objętych 950 uczniów oraz 105 nauczycieli.

Ciąg logotypów: Funudze Europejskie, flaga Polskim flaga UE, logo Pomorze Zachodnie

Projekt pn. „Edukacja równych szans w Gminie Dębno” został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 6.9 programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, w ramach naboru nr FEPZ.06.09-IP.01-001/23 z dnia 02.06.2023 r.

Projekt zakłada wsparcie uczniów w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, społeczno-emocjonalnych i obywatelskich, rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną, wsparcie psychologiczno- pedagogiczne, wsparcie na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, agresji, depresji oraz zaburzeń. Obejmuje także  realizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i rozwijających.  

Wszystkie placówki zostaną wyposażone w mobilne sale doświadczania świata. Dzięki temu szkoły będą mogły stworzyć mini strefy wyciszenia, terapii i relaksu dla dzieci z problemami, celem odreagowania napięć i emocji.

Bezpośrednie wsparcie otrzymają również nauczyciele. W zakresie projektu przewiduje się m.in.: doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, które będzie realizowane w oparciu o indywidualnie zdiagnozowane potrzeby placówki, przede wszystkim w kontekście  wyrównywania szans edukacyjnych uczniów.

Realizacja zadania zaplanowana jest na okres: luty 2024 - grudzień 2025.

Koszt całkowity projektu: 1 921 840,80 zł.

Dotacja: 1 728 856,80 zł.

Wkład własny niefinansowy: 192 984,00 zł.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Fundacją Instytutu Edukacji Pozytywnej, która m.in. zajmie się diagnozą kondycji psychicznej uczniów wraz z raportem, przeprowadzi warsztaty kompetencji cyfrowych dla uczniów i nauczycieli. Zorganizuje również szkolenia dla nauczycieli w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży.

Wydział Planowania i Rozwoju