Sprawozdania i analizy

Sprawozdanie roczne Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.