Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Dębno w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne oraz różne odpady niebezpieczne.

PSZOK zapewnia przyjmowanie następujących odpadów komunalnych:

 • papieru,
 • metali,
 • tworzyw sztucznych,
 • szkła,
 • odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
 • bioodpadów,
 • odpadów niebezpiecznych
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • zużytych opon,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • odpadów tekstyliów i odzieży.

PSZOK mieści się przy ul. Baczewskiego 32 w Dębnie i jest otwarty:

 • od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
 • w soboty:
  • od kwietnia do października czynny w każdą sobotę 8.00 – 13.00,
  • od listopada do marca w drugą i czwartą sobotę miesiąca 10.00 – 13.00.

PSZOK zarządzany jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie, ul. Baczewskiego 34, 74-400 Dębno, tel.: 95 760 30 81.

UWAGA!!! PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych!