Nagroda Roku Złoty Dąb

Decyzją Nr 1/2001 r. Burmistrza Miasta i Gminy w Dębnie z dnia 30 listopada 2001 roku ustanowiono nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Dębno – Nagroda Roku „Złoty Dąb”.

W 2005 roku dokonano zmian w regulaminie, kolejna zmiana nastąpiła w roku 2011, 2012 i 2018. Nagrodę Roku przyznaje się za wybitne osiągnięcia i zasługi, mające znaczenie dla Gminy Dębno lub jej mieszkańców, a w szczególności te, które:

 • przyczyniły się do promocji osiągnięć Gminy Dębno w kraju lub za granicą;
 • przyczyniły się do rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego gminy;
 • przysporzyły gminie korzyści materialnych i duchowych.

Szczegóły konkursu określa regulamin (PDF, 555KB) wraz z załącznikami (karta zgłoszenia i lista poparcia).

Laureaci 2021 roku

 • Justyna Baranowicz
  Osobowość Roku
 • Irena Borysewicz
  Organizator Wydarzenia Roku
 • Ewelina Czaplińska Santander Partner Dębno
  za rozwój gospodarczy
 • Mirosław Wujda
  za działalność społeczną

Laureaci 2021 roku

Laureaci 2020 roku

 • Dzienny Dom Senior+ w Dębnie
  za działalność społeczną
 • Centrum Pszczelarskie Łukasiewicz
  za rozwój gospodarczy
 • Dariusz Amadeusz Ciesielski
  Osobowość Roku

Laureaci 2020 roku

Laureaci 2019 roku

 • Maciej Patynowski
  Osobowość Roku
 • PHU BESTT sp. j. Tomasz Bieniasiewicz, Bogumił Ratajczak, Stanisław Dobropolski
  za rozwój gospodarczy

Laureaci 2019 roku

Laureaci 2018 roku

 • Anatol Wierzchowski  
  za działalność społeczno - kulturalną
 • Krzysztof Piwowar „Dziki Miód”
  za rozwój gospodarczy

Laureaci 2018 roku


Laureaci 2017 roku

 • Tomasz Pluciński
  za działalność społeczno - sportową
 • PPH Ekodarpol Zbigniew Zubala
  za rozwój gospodarczy

Laureaci 2017 roku


Laureaci 2016 roku

 • Edmund Zioła
  za działalność społeczno - kulturalną
 • LARIX s.j. Waldemar Czepułkowski i Sylwester Rymar
  za rozwój gospodarczy

Laureaci 2016 roku


Laureaci 2015 roku

 • Leszek Włodkowski – Moszej
  za działalność społeczno-kulturalną.

Laureaci 2015 roku


Laureaci 2014 roku

 •  Dariusz Drohomirecki
  za działalność społeczno-kulturalną
 • Andrzej Świderski
  za rozwój gospodarczy

Laureaci 2014 roku


Laureaci 2013 roku

 • Ks.Henryk Łącki
  za działalność społeczno-kulturalną
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "KAMA" Jan Kuśmierkowski
  za rozwój gospodarczy

Laureaci 2013 roku


Laureaci 2012 roku

 • Marek Schiller
  Osobowość Roku
 • Rada Sołecka w Krześnicy
  Osiągnięcie Roku

Laureaci 2012 roku


Laureaci 2011 roku

Nagrody przyznano za wybitne osiągnięcia w następujących kategoriach:

 • Firma "Mahoń s.c. Bartłomiej Czerniecki, Mieczysław Kukuruza
  Sfera życia gospodarczego
 • Paweł Chara
  Sfera kulturalno – oświatowa
 • Ryszard Kuścielek
  Osobowość Roku

Laureaci 2011 roku


Laureaci 2010 roku

Nagrody przyznano za wybitne osiągnięcia w następujących kategoriach:

 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego EDBUD - Edward Korzeniowski
  Sfera życia gospodarczego
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Dębnie
  Sfera kulturalno - oświatowa
 • Lechosław Kaczmarek
  Osobowość Roku 2010

Laureaci 2010 roku


Laureaci 2009 roku

Nagrody przyznano za wybitne osiągnięcia w następujących kategoriach:

 • Zakład Mechaniczny "Firma JOKŚ" Paweł Jokś
  Sfera życia gospodarczego
 • Maraton Dębno
  Sfera kulturalno - oświatowa
 • Caritas przy parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Dębnie
  Osobowość Roku 2009

Kapituła przyznała również nagrodę honorową za całokształt współpracy dla Dick'a van den Brul z gminy partnerskiej Renkum.

Laureaci 2009 roku


Laureaci 2008 roku

Nagrody przyznano za wybitne osiągnięcia w następujących kategoriach:

 • Nadleśnictwo Różańsko - Nadleśniczy Maria Brzozowska
  Sfera życia gospodarczego
 • ks. Tomasz Motyka
  Sfera kulturalno – oświatowa
 • Tadeusz Nowak
  Osobowość Roku

Laureaci 2008 roku


Laureaci 2007 roku

Nagrody przyznano za wybitne osiągnięcia w następujących kategoriach:

 • Hydro - Agro - Technika "Janpol" Jan Kiełbasa
  Sfera życia gospodarczego
 • Dębnowski Ośrodek Kultury
  Sfera kulturalno – oświatowa
 • Klub Abstynenta „Życie”
  Dowolna wybrana przez członków kapituły

Laureaci 2007 roku


Laureaci 2006 roku

Nagrody przyznano za wybitne osiągnięcia w następujących kategoriach:

 • Masarnia – Marek Stępnik
  Sfera życia gospodarczego
 • Zespół tańca „Mali Cychrowiacy”
  Sfera kulturalno – oświatowa
 • Stanisława Piotrowska
  Dowolna wybrana przez członków kapituły

Laureaci 2006 roku


Laureaci 2005 roku

Nagrody przyznano za wybitne osiągnięcia w następujących kategoriach:

 • Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Oddział w Dębnie – Barbara Aleksiejew
  Sfera życia gospodarczego
 • Biblioteka Publiczna w Dębnie – Janina Tylman
  Sfera kulturalno – oświatowa
 • Szkolny Związek Sportowy
  Dowolna wybrana przez członków kapituły

Laureaci 2005 roku


Laureaci 2004 roku

Nagrody przyznano za wybitne osiągnięcia w następujących kategoriach:

 • Drukarnia „POL – GRAF” – Janina Bladyniec i Elżbieta Krupka
  Sfera życia gospodarczego
 • Gimnazjum Publiczne im. Arkadego Fiedlera w Dębnie – Adam Kaczmarczyk
  Sfera kulturalno – oświatowa
 • Adam Kaczmarczyk
  Dowolna wybrana przez członków kapituły

Laureaci 2003 roku

Nagrody przyznano za wybitne osiągnięcia w następujących kategoriach:

 • Nadleśnictwo Dębno – Lechosław Kaczmarek
  Sfera życia gospodarczego
 • Dziecięcy Zespół Muzyczny „Łobuzy Jezusa” – Radosław Nowicki
  Sfera kulturalno – oświatowa
 • Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Dębnie – Tadeusz Nowak
  Dowolna wybrana przez członków kapituły

Laureaci 2002 roku

Nagrody przyznano za wybitne osiągnięcia w kategoriach:

 • Zespół Szkół im. Ignacego Solarza w Smolnicy – Henryk Marchlewicz
  Największe osiągnięcia w dziedzinie nauki, oświaty, kultury i sportu
 • Zespół Szpitalny w Dębnie, Oddział Ginekologiczno – Położniczy, Noworodkowy ze szkołą rodzenia
  Najlepszy podmiot w dziedzinie ochrony zdrowia
 • Zakład Stolarski – Kazimierz i Janusz Dobruccy
  Najdynamiczniej rozwijające się przedsiębiorstwo
 • Zakład Budownictwa Ogólnego „EDBUD” – Edward Korzeniowski
  Dowolna wybrana przez członków kapituły

Laureaci 2001 roku

Nagrody przyznano za wybitne osiągnięcia w kategoriach:

 • „FAMILIA” – Jarosław Gawlik
  Najlepszy podmiot w dziedzinie handlu, usług i gastronomii
 • Szkoła Podstawowa nr 3 – Aniela Kołodziej, „Teatr Lepsza” – Anatol Wierzchowski
  Największe osiągnięcia w dziedzinie nauki, oświaty, kultury i sportu
 • „Magis Plastika” – Marek i Jacek Krzciuk, Apteka „Pod Jemiołą” – Alicja i Władysław Frankiewicz
  Najładniejsza architektura obiektu
 • Szpital Powiatowy w Dębnie – Andrzej Waszkiewicz
  Najlepszy podmiot w dziedzinie ochrony zdrowia
 • „KAMA” – Jan Kuśmierkowski, „DEPOL” – Mario Pape, „Zielonogórskie Zakłady Wydobycia Nafty i Gazu”
  Najdynamiczniej rozwijające się przedsiębiorstwo