Medal Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno

Medal można przyznać zarówno mieszkańcom gminy Dębno, jak i osobom spoza gminy za działalność gospodarczą, społeczną, kulturalną, sportową, w tym także za twórczość artystyczną, literacką, naukową oraz inne osiągnięcia wyróżniające gminę bądź przydające honor lub wyraźną korzyść mieszkańcom.

Medal pamiątkowy "Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno” może być przyznawany:

 • indywidualnie i zbiorowo:
  • Indywidualnie mieszkańcom gminy Dębno oraz osobom spoza gminy działającym na jej rzecz.
  • Zbiorowo: zakładom i instytucjom przedsiębiorstwom oraz organizacjom społecznym i zawodowym.
 • pośmiertnie,
 • za szczególne osiągnięcia i wkład pracy społecznej i zawodowej, przyczyniające się do rozwoju gminy w zakresie:
  • działalności gospodarczej,
  • działalności społecznej,
  • ochrony zdrowia,
  • oświaty, kultury, nauki, sztuki,
  • kultury fizycznej, sportu,
  • promocji gminy na zewnątrz;
 • na podstawie zgłoszonego wniosku, który może złożyć:
  • Komisje Rady Miejskiej w Dębnie,
  • Rady sołeckie,
  • Organizacje społeczne, polityczne oraz zawodowe.
  • Rada Miejska na sesji.

Szczegóły nadania medalu określa regulamin przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/170/2012 z dnia 29 marca 2012 roku.

Projekt medalu opracowany przez Leszka Moszeja - WłodkowskiegoProjekt medalu opracowany przez Leszka Moszeja - Włodkowskiego