Logo i hasło promocyjne

W 2015 roku opracowany został logotyp promocyjny i System Tożsamości Wizualnej Gminy Dębno.

ZARZĄDZENIE NR 28/9/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia logotypu promocyjnego, standaryzacji graficznej znaku i Systemu Tożsamości Wizualnej Gminy Dębno oraz zasad ich używania i wykorzystywania

 1. Koncept wizualny
  Symbole: gwiazdy - przyszłość, dąb - teraźniejszość, herb - przeszłość
 2. Koncept ideowy
  Podstawą dla stworzenia konceptu znaku wizerunkowego:
  Przyszłość: aspiracyjny charakter dążeń społeczności skojarzony zostaje z symbolicznym sięganiem do gwiazd, jako kwintesencją ludzkiego rozwoju.
  Teraźniejszość: tożsamościowy identyfikator nazwy własnej miasta powiązany zostaje z symbolem liścia dębu.
  Przeszłość: odniesienie do historycznego dorobku oraz tradycji lokalnej zobrazowane jest wizerunkiem lwa - godła heraldycznego założycieli miasta Katarzyny Brunszwickiej.
 3. Symbol
  Stylizowany lew na tle dębowego liścia sięgający ku gwieździe.
 4. Znak graficzny
  Logotyp to znak słowno - graficzny złożony z symbolu graficznego oraz znaku literniczego.
  Znak stanowi połączenie graficznej stylizacji heraldycznego wizerunku lwa oraz dębowego liścia i gwiazdy z nazwą własną miasta.
 5. Slogan promocyjny
  Wybiegamy w przyszłość