22 wrz
2022
Ważne | Emilia Jenda

Wnioski o dopłatę do innych źródeł ogrzewania

Powiększ grafikę. wysokość dodatków. Wnioski o wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pellet drzewny, drewno kawałkowe, olej opałowy, inny rodzaj biomasy i gaz skroplony LPG) będą przyjmowane od dnia 26-09-2022 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnie ul. Droga zielona 1 – pok. nr 13.

czytaj więcej

18 lis
2022
Ważne | Emilia Jenda

Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej

Powiększ grafikę. Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

czytaj więcej

08 lis
2022
Ważne | Emilia Jenda

Nowy wzór wniosku o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy

Powiększ nowy wzór. Fragment wnioskuW Dzienniku Ustaw opublikowano nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Zmiany dotyczą karty osoby przyjętej do zakwaterowania.  W nowym formularzu można rozliczyć czas goszczenia uchodźców od 1 lipca br. do 30 kwietnia 2023 roku.

czytaj więcej

04 lis
2022
Ważne | Emilia Jenda

Seminarium dla rękodzielników

Powiększ grafikę spotkania pełna treść w informacjiZapraszamy rękodzielników, animatorów kultury, wytwórców z regionu na seminarium pn. Dziedzictwo kulturowe źródłem wiedzy obszaru RDŚO. Spotkanie odbędzie się 28 listopada 2022 roku o godz. 14.00 w Dębnowskim Ośrodku Kultury. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Polsko- Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry” finansowanego ze środków unijnych.

czytaj więcej

04 paź
2022
Ważne | Emilia Jenda

Zmiana siedziby filii Wydziału Komunikacji w Dębnie

Powiększ zdjęcie. Czerwona tabliczka z napisem Wydział KomunikacjiZ uwagi na zmianę siedziby filii Wydziału Komunikacji w Dębnie, obsługa interesantów przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 dostępna będzie do dnia 05.10.2022 roku do godz.11:00. Wznowienie obsługi interesantów w nowej siedzibie przy ul. Droga Zielona 1 (II piętro, były Wydział Oświaty) nastąpi w dniu 11.10.2022 roku (wtorek) o godz. 7,00. Sprawy będzie można załatwić w siedzibie Starostwa Powiatowe w Myśliborzu przy. Ul. Północnej 15.

czytaj więcej

polecane

 • Pomoc obywatelom z Ukrainy
 • Program Czyste Powietrze
 • Cmentarze na terenie miasta i gminy Dębno
 • Obchody 450-lecia Dębna
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Centrum Usługowo - Doradcze
 • Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora
 • Trnasmisje sesji Rady Miejkiej Dębna na żywo
 • Dofinansowanie z budżetu państwa
 • Budżet Obywatelski Dębno
 • Gminny portal mapowy
 • Bezpłatny komunikator SMS
 • Maraton Dębno
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
 • Obywatel.gov.pl
 • DOK
 • Biblioteka Dębno
 • Powiat Myśliborski
 • Euroregion Pomerania
 • Związek Miast Polskich
 • Lider Pojezierza
 • Policja
 • Włóczykije Pojezierza