Fundusze na rozwój partnerstwa Lider Pojezierzy

Data publikacji: 18 kwi 2024

Dziś w Urzędzie Miejskim w Dębnie, Burmistrz Dębna - Grzegorz Kulbicki w obecności Ireneusza Kostki, dyrektora biura Stowarzyszenia Lider Pojezierzy, podpisał „Pakt Pierwszej Koperty”.

W ramach Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT) sygnatariusze porozumienia podzielą między gminy środki w wysokości 30 mln euro.

Nasza Gmina wykorzysta swoją pulę w większości na rozwój turystyki, w tym budowę tężni solankowej, zagospodarowanie cypla na jeziorem Lipowo oraz budowę ścieżek rowerowych. Będzie to także możliwość pozyskania środków na termomodernizację obiektu zabytkowego. Jest to pierwszy etap współpracy gmin i powiatów skupionych w stowarzyszeniu Lider Pojezierzy.

Inicjatywa dotyczy nowej perspektywy środków z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego w perspektywie 2021-2027 w ramach projektów strategicznych zapisanych w Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Lider Pojezierzy.   

W ramach paktu członkowie Stowarzyszenia Lider Pojezierzy zobowiązali się do:

  • zagospodarowania dla dobra mieszkańców pozyskanych dotychczas 30 000 000 euro,
  • współpracy partnerskiej gmin,
  • pozyskiwania nowych środków na realizację działań wzmacniających partnerstwo,
  • budowania poczucia wspólnoty mieszkańców obszaru partnerstwa,
  • jednomyślnego podejmowania decyzji.

Od lewej: Irek Kostka, Grzegorz kulbicki, trzymają podpisany pakt

Treść pakietu i podpisy. Treść w informacji

Wydział Planowania i Rozwoju