Dodatek gazowy czyli refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe również w 2024 roku

Data publikacji: 01 lut 2024

Uprzejmie informujemy o zmianach w przepisach. Refundację podatku VAT można otrzymać za okres do 30.06.2024 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami, gospodarstwa domowe stosujące do ogrzewania: kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy lub kominek gazowy, które są zasilane paliwami gazowymi (gazem ziemnym wysokometanowym lub zaazotowanym, w tym skroplonym gazem ziemnym oraz propan-butan lub innymi rodzajami gazu palnego, które dostarczane są za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy) mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT zawartego w opłaconej fakturze dokumentującej dostawę paliw gazowych w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r.

Warunkiem otrzymania zwrotu jest złożenie wniosku (Wnioskodawcą może być osoba, z którą podpisana jest umowa o dostawę gazu),  faktury za dostarczenie paliw gazowych (faktury za rzeczywiste zużycie a nie faktury prognozowane), dowodu uiszczenia zapłaty za fakturę oraz ewentualnie dokumenty dotyczące dochodów gospodarstwa domowego.

Ponadto dane źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w terminie do 21.12.2022 r. (albo po tym dniu w przypadku wpisania lub zgłoszenia nowego źródła ogrzewania).

Należy również spełnić kryterium dochodowe, które w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosi 2.100,00 zł miesięcznie na osobę, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1.500,00 zł miesięcznie na osobę. Aktualnie dochód wyliczany jest na podstawie dochodów uzyskanych w roku 2022. Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

Terminy składania wniosków:

  • do dnia 30 września 2024 r. - w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT;
  • po dniu 30 września 2024 r. - w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, która jest przedmiotem wniosku.

Wnioski dostępne są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie oraz na stronie https://bip.ops.debno.pl/strony/menu/62.dhtml

Jak złożyć wniosek:

  • osobiście w OPS w Dębnie
  • wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  • przy użyciu aplikacji mObywatel (należy wybrać opcję: Złóż wniosek i wybrać odpowiedni wniosek);
  • elektronicznie, wysyłając pismo ogólne na skrzynkę ePUAP Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie, do którego załączony zostanie wypełniony i podpisany elektronicznie wniosek o refundację podatku VAT oraz załączniki