Oferta w trybie poza konkursem - KGW Bogusław

Data publikacji: 23 kwi 2024

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu”.

Koło Gospodyń Wiejskich w Bogusławiu, z siedzibą w Bogusław 38; 74 – 404 Cychry złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania zadania pt. „Spływ kajakowy rzeką Myślą” rodzaj zadania publicznego Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. Oferta została złożona dnia 23.04.2024 r. w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie Dz. U. z 2023 r., poz. 571. W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić uwagi. Można przesyłać je na adres: Urząd Miejski w Dębnie ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno lub mailem na  adres r.jarmuszka@debno.pl.

Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Oferta dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.debno.com.pl/