Polsko-niemiecka konferencja nt. elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii

Data publikacji: 23 kwi 2024

Jutro w Dębnowskim Ośrodku Kultury odbędzie się polsko-niemiecka konferencja nt. elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii. W wydarzeniu wezmą udział zaproszone służby mundurowe z Niemiec i województwa zachodniopomorskiego.

Prelegenci:

  • Dr Rolf Erbe - pecjalista i dyrektor uniwersytetu w dziedzinie systemów fotowoltaicznych. Pracuje w Berlińskiej Akademii Straży Pożarnej i Ratownictwa w dziedzinie szkoleń przywódczych (podstawowe i zaawansowane szkolenia dla menedżerów), jestem szefem wydziału. Elektromobilność jest obecnie głównym tematem i Akademia prowadzi dialog ze wszystkimi akademiami straży pożarnej i przemysłem motoryzacyjnym. Mogę udzielić podstawowych informacji na temat fotowoltaiki.
  • Daniel Brose - naczelnik ochotniczej straży pożarnej Staaken (OSP), a także pełnoetatowy komendant miejskiej straży pożarnej miasta Falkensee w Brandenburgii (Komendant Straży Pożarnej Miejskiej Falkensee/Brandenburgia). Ponadto pan Brose pełni funkcję wiceprezesa Brandenburskiego Krajowego Związku Straży Pożarnej.
  • bryg. mgr inż. Tomasz Daszkiewicz – oficer pożarnictwa pełniący służbę w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu na stanowisku Naczelnika Wydziału. Absolwent Szkoły Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego – uzyskanie tytułu magistra inżyniera inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kierunek: Zarządzanie, specjalność: Gospodarowanie zasobami dla Kadry Kierowniczej. Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu kierunek pedagogika. Politechnika Poznańska - Rozpoczęty doktorat na Wydziale INŻYNIERII LĄDOWEJ I TRANSPORTU. Biegły Sądowy z dziedziny Pożarnictwa. Członek Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Wykładowca Akademicki.
  • Grzegorz Kawka Dyrektor Oddziału ORLEN S.A. Oddział Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Zielonej Górze. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. W Oddziale pracuje od 1995 r. Po okresie stażu rozpoczął pracę na Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin. W 1999 r. objął stanowisko kierownika zmiany, w 2000 zastępcy kierownika, a następnie kierownika Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno, którą kierował do 2006 r. Przez cztery kolejne lata był zastępcą kierownika Ośrodka Kopalń Gorzów Wlkp. W 2010 r. przeniósł się do Zielonej Góry gdzie objął stanowisko Głównego Inżyniera ds. Eksploatacji. Od września 2012 r. pełnił w Oddziale funkcję Z-cy Dyrektora ds. Wydobycia. W lipcu 2015 r. objął funkcję Dyrektora Eksploatacji. Od 01.05.2023 roku jest Dyrektorem w ORLEN S.A. Oddział Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Zielonej Górze.

Konferencja będzie również dostępna na żywo https://www.youtube.com/watch?v=K_VuQraX8Lc

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu pn. Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie w gospodarce i życiu codziennym.

Przedsięwzięcie realizuje cel szczegółowy 6.3 „Wzmocnienie zaufania” w ramach Funduszu Małych Projektów, wspierany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027. Po stronie niemieckiej partnerem projektu jest Miasto Strausberg.