Brak uwag do oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Tanecznego "Mali Cychrowiacy"

Data publikacji: 26 kwi 2024

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszeń w trybie uproszczonym- pozakonkursowym.

Informujemy, że do oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Tanecznego „Mali Cychrowiacy”  z siedzibą  przy ul. Jana Pawła II 85; 74-404 Cychry złożonej zgodnie z art.19a znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie „Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” - stosując tzw. tryb uproszczony - nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.

Podmiot ten spełnił wszystkie przesłanki stosowania trybu uproszczonego, jakie wynikają z art. 19a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy.

Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą (art. 19a ust.3-5) oferta stowarzyszenia widniała na BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie oraz umieszczona była na tablicy ogłoszeń Urzędu począwszy od 18.04.2024 r.  do 25.04.2024 r. (wymagany 7 dniowy termin zamieszczenie oferty) żaden z podmiotów nie zgłosił uwag dotyczących powyższej oferty.

Grzegorz Kulbicki 

Burmistrz Dębna