Ruszają prace remontowe na drodze w kierunku Grzymiradza

Zarządca dróg powiatowych informuje, że w dniu 19.06.2023 r. rozpoczną się prace budowlane związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi nr 1418Z Dębno-Grzymiradz Etap I” (ulica Zielona w m. Dębno). Na czas wykonywania robót zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.

Zakończenie prac budowlanych oraz przywrócenie dotychczasowej organizacji ruchu planowane jest na dzień 18.08.2023 r.

Z uwagi na powyższe prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu prowadzonych robót i stosowanie się do nowego oznakowania drogowego.

Modernizacją zostanie objęty odcinek drogi powiatowej o łącznej długości ok. 0,7 km prowadzącej z Dębna do miejscowości Grzymiradz (gmina Dębno). W ramach zadania zostanie wykonana kompleksowa przebudowa drogi tj. poszerzenie istniejącej jezdni do wymaganych parametrów, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, przebudowa zjazdów, wykonanie kanalizacji deszczowej.

Zadanie realizowane jest przez Powiat Myśliborski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje.

Droga asfaltowa, po prawej chodnik, po lewej drzewa