Do 24 maja składanie wniosków na dowozy dzieci i uczniów niepełnosprawnych

Szanowni Państwo, Informujemy, że do 24 maja 2024r. trwa składanie wniosków w sprawie dowozu dziecka /lub ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego transportem organizowanym przez Gminę Dębno w nowym roku szkolnym.

Włączenie do dedykowanego transportu dotyczy tylko dzieci i  uczniów- mieszkańców Gminy Dębno, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane 
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz orzeczenie o niepełnosprawności. 
Wnioski mogą być składane przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci i uczniów niepełnosprawnych. Dokumenty należy składać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. Chojeńska 3.

 W razie pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikiem:
Ewa Szczepko
Tel. 95 760 31 56
e-mail: e.szczepko@debno.pl