Powstała nowa droga w Sarbinowie

W Sarbinowie przebudowano drogę gminną oraz sieci techniczne. Zadanie zostało wsparte środkami unijnymi w kwocie ponad 1,2 mln złotych.

Ciąg logotypów , flaga UE, logo Pomorze Zachodnie, PROW

Przedsięwzięcie realizowane było przy szkole na odcinku od drogi krajowej nr 31 do drogi powiatowej w kierunku Krześnicy. Inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej,
o długości 486m wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową. Powstała nowa utwardzona z kostki betonowej jezdnia, zjazdy do posesji. Przy szkole dodatkowo wybudowano miejsca parkingowe. Przebudowane także sieci wodociągowe i telekomunikacyjne. Inwestycja obejmowała również budowę kanalizacji deszczowej.

Całkowity koszt zadania wyniósł 2 248 539,29 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to kwota 1 212 496 zł.

Zakres przebudowy sieci wodociągowej oraz urządzeń teletechnicznych był kosztem niekwalifikowanym i pokryty został ze środków własnych gminy.

Zadanie zrealizowała firma M&K Zakład Sieci Sanitarnych Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp.

Droga zrobiona szarej kostki polbrukowej, po bokach budynki Droga z szarej kostki polbrukowej, z prawej na niebiesko miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych

Jezdnia z szarej kostki polbruk, z lewej ogrodzenie z siatki, po prawej drzewa, w oddali budynki Jezdnia z szarej kostki, po bokach drzewa. Z prawej widać ścianę starego budynku

Wydział Planowania i Rozwoju