Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty - KGW Smolnica

Data publikacji: 09 maj 2024

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

Koło Gospodyń Wiejskich w Smolnicy, z siedzibą w Smolnica 35A; 74 – 400 Dębno złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania zadania pt. „Ważny Polak - Spotkanie upamiętniające życie i twórczość” rodzaj zadania publicznego Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie Polskości oraz rozwój  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Oferta została złożona dnia 07.05.2024 r. w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie Dz. U. z 2023 r., poz. 571. W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić uwagi. Można przesyłać je na adres: Urząd Miejski w Dębnie ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno lub mailem na  adres r.jarmuszka@debno.pl.   

Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Oferta dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.debno.com.pl