Odpady z gospodarstw rolnych

Informacja o punktach zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstałych w gospodarstwach rolnych.

Gmina Dębno zgodnie z art. 3 ust. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 poz. 1297) informuję o punktach zbierania odpadów folii, sznurka i opon powstałych w gospodarstwach rolnych istniejących na terenie Gminy Dębno:

 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
  ul. Baczewskiego 32, 74-400 Dębno
  tel. 95 760 30 81; 95 760 21 25
  e-mail: pukdebno@post.pl
 2. EKO RYCYKLING Radosław Wróbel
  ul.Gorzowska 8
  74-400 Dębno
  tel. 665 490 550
  e-mail: biuro@ecorecycling.pl
 3. EKO24 Sp. z o.o.
  ul. Złota 5
  74-400 Dębno
  tel. 95 760 29 38
 4. Agreco Service Sp. z o.o.
  ul. Prosta 3,5,7
  66-470 Kostrzyn
  Kontakt do osoby w sprawie odbioru odpadów: Sekretariat tel. 507092545, kierownik produkcji tel. 519 643 324
  e-mail: sekretariat@agrecoservice.pl, p.duma@agrecoservice.pl
 5. ROL-PLAST RECYKLING Sp. z o.o.
  ul. Cmentarna 5
  66-500 Strzelce Krajeńskie
  e-mail: odpady@rol-plast.com
  tel. 668 405 510
  www.rol-plast.com

Odpady folii, sznurka oraz opon powstałe w gospodarstwach rolnych przyjmuję także Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie działający w ramach Celowego Związku Gmin CZG-12 Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 93 71-72, e-mail: czg12@kki.pl.

Wskazane podmioty odbierają odpady folii, sznurka oraz opon powstałe w gospodarstwach rolnych odpłatnie.

Cenniki przyjęć poszczególnych grup odpadów dostępne są bezpośrednio u podmiotów zbierających.