Gdzie oddać elektrośmieci?

Przypominamy, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać bezpłatnie do PSZOK–u, ul. Baczewskiego 32, 74-400 Dębno. Więcej informacji tutaj.

Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny
Lp. Firma Oznaczenie siedziby
i adres albo imię , nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt
Data zgłoszenia
1. EKOSUN s.c. R. Wantuch & P. Sniger Plac Teatralny 7,  87-140 Toruń siedziba: EKOSUN s.c. R. Wantuch & P. Sniger Plac Teatralny 7 , 87-140 Toruń Tel/fax (056) 664 11 90 , kom. 0605 664679 03.08.2006r.
2. BHU S.A. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań   siedziba: BHU Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań tel. (061) 856 17 50,  fax (061) 856 17 57 adres zbierającego:
1/ Filia BHU S.A. ul. Gorzowska 3,     74-400 Dębno - ENEA
17.08.2006r.
3. INTER CONSULT  S.A. ul. Słoneczna 20, 60-286 Poznań siedziba: ul. Słoneczna 20, 60-286 Poznań tel.(061) 8694020, fax. (061) 8679291 adres punktu zbierania: 1/ ul. Mickiewicza 11, 74-400 Dębno 05.11.2008r.
4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Droga Zielona 1 74-400 Dębno   siedziba: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Baczewskiego 34 , 74-400 Dębno Tel. (095) 760 21 25, 760 23 64,  tel./fax. (095) 760 3081 fax (095) 760 2364 adres punktu zbierania: 1/ ul. Baczewskiego 34, 74-400 Dębno 05.11.2008r.
5. EKOLOGIA FAIR PLAY Plewko-Grzegorczyk ul. Mickiewicza 2, 74-400 Dębno siedziba: ul. Mickiewicza 2, 74-400 Dębno adres punktu zbierania: 1/ ul. Chojeńska 42, 74-400 Dębno tel. (095) 7602938 kom 0512 081 005 09.09.2014r.
6. EKO 24 BARBARA PLEWKO ul. Mickiewicza 2 74-400 Dębno siedziba: ul. Mickiewicza 2, 74-400 Dębno adres punktu zbierania: 1/ ul. Chojeńska 42, 74-400 Dębno tel. (095) 7602938   09.09.2014r.

 

Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym punkty sprzedaży
Lp. Adres punktu zbierania zużytego sprzętu w tym punkt sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Data zgłoszenia
1. Apteka Leków Gotowych, mgr farm. Alicja Frankiewicz, ul. Boh. Września 27, 74-400 Dębno, tel. (095) 760 3501 Punkt  zbierania i sprzedaży: 1/ ul. Boh. Września 27, Dębno 2/ ul. Mickiewicza 15, Dębno 3/ ul. Kościuszki 17 , Dębno 03.08.2006r.
2. Biuro Usługowo-Handlowe „MAGIS-PLASTIKA” Marek Krzciuk, ul. Mickiewicza 11, 74-400 Dębno Punkt  zbierania i sprzedaży: 1/ ul. Mickiewicza 11, 74-400 Dębno, tel. (095) 760 25 46;  760 2723 03.08.2006r.
3. Handel Hurtowy i Detaliczny, Krystyna Zając,
ul. Ofiar Katynia 12, 74-400 Dębno Punkt  zbierania i sprzedaży: 1/ PHU Krystyna Zając, ul. Ofiar Katynia 12, Dębno,
    tel. (095) 760 3515
22.08.2006r.
4. Przedsiębiorstwo Handlowe „KRADEX” Krystyna i Ryszard Zając ul. Mała 1, 74-400 Dębno Punkt zbierania i sprzedaży: 1/ PHU „KRADEX” ul. Mała 1, Dębno, tel. (095) 760 3490 22.08.2006r.
5. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DIANA” 
Spółka Jawna, Halina &Andrzej Sawulak, ul. Słowackiego 4, 74-400 Dębno, tel. (095) 760 34 92 Punkt  zbierania i sprzedaży: 1/ ul. Słowackiego 4 , Dębno
29.09.2006r.
6. JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą
w Kostrzynie ul. Żniwna 5, JMD S.A., 62-025 Kostrzyn Punkt  zbierania i sprzedaży: 1/  1285 Dębno, ul. Armii Krajowej 2      -     BIEDRONKA
17.10.2006r.
7. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Zbigniew Łukaszewicz, ul. Witosa 1 , 74-400 Dębno Punkt  zbierania i sprzedaży: 1/ PUH Dębno, ul. Witosa 1, tel. (095) 760 2925 2/PUH Kostrzyn n/O, ul. Żeglarska 1 15.01.2009r.

Zestawienie na dzień 28.01.2015r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dębnie, pokój nr 33 (przybudówka II piętro) osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 95 760 30 01 do 04 wew. 141 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.