Konsultacje społeczne projektu "Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024"

Data publikacji: 28 lip 2023

Burmistrz Dębna ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dębno

w sprawie projektu „Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”
w okresie od 27 lipca 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r.

Ustala się przeprowadzenie konsultacji w następującej formie:

a) badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie formularza do konsultacji oraz projektu Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” na stronach internetowych Gminy Dębno www.bip.debno.pl;  www.debno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębnie i przyjmowanie uwag oraz propozycji na piśmie za pomocą formularza zgłaszania opinii,

b) punktu konsultacyjnego Urzędu Miejskiego w Dębnie ul. J. Piłsudskiego 5;
74-400 Dębno pok. nr 10 w godzinach pracy Urzędu.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Formularz do konsultacji