Brak uwag do oferty Koła Gospodyń Wiejskich w Bogusławiu

Data publikacji: 30 kwi 2024

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszeń w trybie uproszczonym- pozakonkursowym do oferty Koła Gospodyń Wiejskich w Bogusławiu.

Informujemy, że do oferty Koła Gospodyń Wiejskich w Bogusławiu  z siedzibą  Bogusław 38; 74-404 Cychry złożonej zgodnie z art.19a znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu” - stosując tzw. tryb uproszczony - nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.

Podmiot ten spełnił wszystkie przesłanki stosowania trybu uproszczonego, jakie wynikają z art. 19a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy.

Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą (art. 19a ust.3-5) oferta stowarzyszenia widniała na BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie oraz umieszczona była na tablicy ogłoszeń Urzędu począwszy od 23.04.2024 r.  do 29.04.2024 r. (wymagany 7 dniowy termin zamieszczenie oferty) żaden z podmiotów nie zgłosił uwag dotyczących powyższej oferty.

Burmistrz Dębna
Grzegorz Kulbicki