Ulice Akacjowa, Migdałowa i Klonowa gotowe

Zakończyła się inwestycja w północnym rejonie miasta Dębna. Mieszkańcy ulicy Akacjowej, Klonowej i Migdałowej mogą już korzystać z utwardzonych dróg. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Flaga biało -czerwona, godło orzeł biały na czerwonej tarczy

W ramach inwestycji powstał brakujący odcinek jezdni ulicy Akacjowej (długość ok. 236 mb) od placu zabaw do ulicy Migdałowej. Utwardzono także ulicę Klonową (długość ok. 165 mb) i odcinek ulicy Migdałowej (długość ok. 106 mb) do skrzyżowania z ulicą Klonową. Nawierzchnie wykonano z kostki betonowej. Wybudowano również chodniki, zjazdy i wejścia indywidualne. Wzdłuż nowych dróg wykonano miejsca parkingowe. Kierowcy muszą przyzwyczaić się do ruchu jednokierunkowego na ul. Akacjowej i Klonowej. Od strony ulicy Migdałowej obowiązuje zakaz wjazdu na ww. ulice.

Ponadto wybudowano sieci kanalizacji deszczowej o długości 471 m oraz trzy zbiorniki retencyjne zamknięte. Przebudowano także linię energetyczną. Uzupełnieniem całego przedsięwzięcia jest zagospodarowanie terenów zielonych w postaci nasadzonych krzewów i traw ozdobnych. Zamontowano także ławki i kosze na śmieci.

Zadanie było kolejnym etapem projektu technicznego, który realizowany był od 2011 roku. We wcześniejszych latach wykonano odcinki ulicy Akacjowej i Lipowej.

Wykonawcą przedsięwzięcia było konsorcjum firm Lider: HMS Wróblewski z Dębna oraz Partner: EW-TRANS Ewa Paszkiewicz – Samul z Wolwarka.

Całość projektu wyniosła 5 464 495,50 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 950 315,25 zł.

Ulica Klonowa, po obu stronach domy, na początku znak zakaz wjazdu

Ulica Akacjowa, po obu stronach domu, zielone krzewy, ogrodzenia

Ulica Akacjowa. Ławeczka po prawej znak zakaz wjazdu

Ulica Akcajowa przy palcu zabaw. W oddali znaki parking

Ulica Migdałowa, z prawej stoją ławeczki i kosz na śmieci, znak zakaz skrętu w prawo. samochody na jezdni, pasy na jezdni

Wydział Planowania i Rozwoju