ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH W II TERMINIE 2023r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego

• w terminie od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła;

• w terminie od 1 sierpnia 2022r. do 31 lipca 2023r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

• 2 zł1 / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;

• 2 zł2 / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie

• 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022r. do 31 stycznia 2023r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Wniosek składa się do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 - 31 października 2023r.  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Proszę o wskazanie we wniosku akcyzowym odpowiedniego numeru rachunku bankowego dla dokonania przelewu.  

Procedura składania wniosków

Wzór wniosku akcyza

Wzór wniosku akcyza - owce, kozy, trzoda chlewna

Oświadczenie PKD

Oświadczenie wielkość gosp.

Współczynniki przeliczeniowe

Wykaz faktur

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  95 760 30 02 wew.127

Joanna Marczuk

Wydział FB