Złóż wniosek na świadczenie Dobry Start

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie Dobry Start. Złożenie wniosku o wyprawkę szkolną do 31 sierpnia jest gwarancją, że wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do 30 września

Jak wnioskować o świadczenie?

Wnioski o świadczenie Dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną. Do dyspozycji rodziców i opiekunów są 3 kanały elektroniczne:

  • Portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia
  • PUE ZUS
  • Bankowość elektroniczna.

Wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Ważne terminy!

Wnioski  o świadczenie Dobry start można składać, tak jak w latach ubiegłych, od 1 lipca do 30 listopada danego roku (wnioski po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia).

Uwaga! Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Dla kogo Dobry start?

Świadczenie Dobry start w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia.