Złóż online wniosek o paszport dla dziecka – sprawdź, jakie to proste!

Data publikacji: 05 kwi 2023

Od 31 marca 2023 r. formalności związane z wnioskowaniem o paszport dla dziecka do 12. roku życia, ale też dla osoby ubezwłasnowolnionej, będą jeszcze prostsze. „Wprowadzamy nowe rozwiązania, wygodne dla rodziców i opiekunów osób ubezwłasnowolnionych” – osób, którym trudno znaleźć czas na wizyty w urzędach. Znikają też opłaty za wyrażenie zgody na wydanie paszportu, które do tej pory były pobierane.

Ograniczamy wizyty w urzędach

Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 5. roku życia, nie musisz go zabierać ze sobą do urzędu, żeby odebrać jego paszport. Dzieci w wieku od 5 do 12 lat muszą być obecne w urzędzie przy wydawaniu dokumentu, jeśli wniosek o paszport był składany online.

Zgoda na wydanie paszportu dla dziecka – w zasięgu ręki

Aby uzyskać paszport dla dziecka, potrzebna jest zgoda drugiego rodzica, albo – w zależności od sytuacji – opiekuna czy kuratora dziecka. Od teraz taką zgodę będzie można wyrazić online. To duże ułatwienie, nie tylko w sytuacji, kiedy np. rodzice czy opiekunowie mieszkają w dużej odległości od siebie, ale też np. jeśli jedno z nich pracuje w takich godzinach, że nie może stawić się w urzędzie. Teraz będzie można załatwić to w każdej chwili, używając telefonu czy laptopa.

Ułatwienia dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych

Od teraz możesz online wyrazić zgodę także na wydanie paszportu dla osoby ubezwłasnowolnionej. To duże ułatwienie dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych, których podopieczni wymagają stałej opieki.

Znikają opłaty za wyrażenie zgody na wydanie paszportu

Jak zaznacza minister Cieszyński, do tej pory konsulaty pobierały opłatę za poświadczenie podpisu pod zgodą na paszport. „Od dziś nie będziemy już ponosić kosztów z tego tytułu. Nawet jeśli będziemy składać wniosek w urzędzie, zostanie on zarejestrowany w nowym module i ta opłata nie będzie naliczana” – wyjaśnia.

Ważne informacje dla mieszkających za granicą

Jeśli występujesz o paszport dla dziecka, które nie ukończyło 5. roku życia, cały proces do wydania paszportu może odbyć się online. Dzięki usłudze aktywowanej w listopadzie 2022 r., paszport może zostać przesłany do Ciebie do domu kurierem pod warunkiem, że jest to adres zagraniczny. Nie możesz więc wystąpić o paszport, mieszkając np. w Londynie i zamówić usługi dostarczenia dokumentu kurierem na adres np. w Warszawie.

„Do tej pory, wyrażając zgodę na wydanie paszportu stacjonarnie (w konsulacie), musieliśmy poświadczyć podpis pod tą zgodą i za to wnosiliśmy opłatę. Dzięki nowym rozwiązaniom nie musimy już tego robić, a więc nie ponosimy dodatkowych kosztów z tego tytułu” – dodaje minister.

Projekt „Rozwój Systemów Rejestrów Państwowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 2 „E-Administracja i otwarty rząd”. Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Źródło: Cyfryzacja KPRM