Zgłaszanie szkód spowodowanych zjawiskiem suszy !

W związku z panującą suszą Wojewoda Zachodniopomorski dnia 18 lipca 2023r. wydał zarządzenie nr 186/2023 w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód powstałych na terenie województwa zachodniopomorskiego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w uprawach rolnych, producent rolny składa za pomocą publicznej aplikacji:  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/aplikacja-suszowa

Istnieje możliwość oszacowania szkód przez komisję gminną powołaną przez wojewodę, po uprzednim złożeniu wniosku o oszacowanie strat w terminie umożliwiającym ich lustrację, jednak nie później niż do dnia 15 września roku wystąpienia szkody.

Gminna Komisja ma obowiązek w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku dokonania oszacowania szkód. Przedmiotowe wnioski rolnicy mogą składać w biurze obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Dębnie.

Wniosek szacowanie

Zarządzenie Wojewody

Janusz Fabiańczyk

Wydział

Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska