Twórz z nami Listę Produktów Tradycyjnych!

Data publikacji: 03 mar 2023

Pomorze Zachodnie to bogaty kulturowo obszar, w tym z tradycyjnymi kulinarnymi specjałami. Wiele z tych produktów i ich receptur możemy ustrzec od zapomnienia, poprzez ich wpisanie na Listę Produktów Tradycyjnych. Nasze produkty mogą stać się cząstką dziedzictwa kulinarnego naszego regionu, przyczyniając się tym samym do budowania „małych ojczyzn kulinarnych”. Na liście jest Zakwas buraczany z Dębna.

Lista to unikatowy, systematycznie spisywany katalog naszych polskich żywnościowych produktów i potraw, których specyficzny charakter i właściwości wynikają z zastosowania historycznie ugruntowanych i udokumentowanych metod produkcji. Należy przy tym podkreślić, że każdy kto wytwarza produkt, którego historia i tradycyjny sposób wytwarzania związane są z dawnymi i obecnymi gospodarzami tych ziem, ma szansę ubiegać się o jego wpis na LPT.

Zachęcamy przyszłych wnioskodawców do wpisania swoich produktów na powyższą listę.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Wydziale Rolnictwa i Rybactwa tel. 91 4410213.