Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie strefy objętej zakażeniem ASF u dzików

Rozporządzenie Nr 20/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 września 2023 r. w sprawie strefy objętej zakażeniem ASF u dzików.