Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021r. wszedł w życie nowy obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest bazą danych prowadzoną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, w której znajdą się informacje o źródłach ciepła w domach, budynkach wielorodzinnych, budynkach publicznych i lokalach usługowych.

Do CEEB mają trafić wszystkie źródła ogrzewania w kraju do mocy 1 MW. CEEB ma pomóc rozwiązać problem smogu. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Deklaracja dotyczy źródła/źródeł i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej (przez profil zaufany) do GUNB oraz w formie papierowej do Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5.

Deklaracja dostępna jest w załączniku oraz na stronie www.zone.gunb.gov.pl

Na wysłanie deklaracji obywatele mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. Mimo upływu ustawowego terminu tj. 30.06.2022 r. nadal przyjmowane są deklaracje. Natomiast w przypadku nowo powstałych obiektów jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Na stronie www.gunb.gov.pl znajdują się wszystkie niezbędne informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Deklaracje można złożyć na stronie https://zone.gunb.gov.pl/.

Więcej informacji udziela też pracownik Urzędu Miejskiego w Dębnie Barbara Rzechółka nr tel. 95 760 30 02 wew. 141, e-mail: srodowisko@debno.pl

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dostępna jest w dwóch formularzach A i B