Czujniki powietrza

17 września 2020 r. w Dębnie został uruchomiony system monitoringu jakości powietrza wraz z publicznym udostępnianiem informacji. Zainstalowano 4 czujniki, które zapewniają pomiar stężenia szkodliwych pyłów PM 2,5 i PM 10, a także temperatury, wilgotności powietrza i ciśnienia atmosferycznego. Już od jutra będzie można sprawdzić jakość powietrza.

31 sierpnia 2020 r. Gmina Dębno zawarła umowę z firmą Global Innovative Solutions, Katarzyna Burda-Świerz z Katowic na realizację zadania pn.: „System monitoringu jakości powietrza na terenie Dębna”. Koszt zakupu i montażu czujników i tablicy LED wynosi 13 185,60 zł brutto łącznie z miesięczną opłatą za świadczenie usługi monitoringu. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z budżetu gminy.

W ramach systemu zamontowano 4 czujniki do pomiaru zanieczyszczeń w powietrzu oraz zewnętrzną tablicę LED, która znajduje się na budynku gminnym przy ul. Mickiewicza 10. Na tablicy będą wyświetlane naprzemiennie dane dot. jakości powietrza z poszczególnych czujników. 

Czujniki zamontowano w Dębnie:

  • budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 10,
  • budynek biurowy DTBS Sp. z o.o. ul. Droga Zielona 1,
  • budynek biurowy DOK ul. Daszyńskiego 20,
  • budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Jana Pawła II – „mała trójka”.

Czujniki mierzą podstawowe parametry związane z jakością powietrza - stężenie pyłów PM2,5, PM10 oraz wilgotność, temperaturę i ciśnienie atmosferyczne, czyli czynniki mogące wpływać na tworzenie się smogu.

Wdrożenie systemu jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, którzy chcą znać stan jakości powietrza w gminie. Sieć czujników ma charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny, a uzyskane za ich pomocą dane nie będą podstawą do wprowadzania stanów alarmowych dotyczących zanieczyszczenia powietrza w gminie.

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest niska emisja, czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Palenie produktami nieprzeznaczonymi do spalania w domowych piecach, głównie plastikami zawierającymi szkodliwe substancje, powoduje wydzielanie szkodliwych, często rakotwórczych związków. - Uruchomienie czujników jeszcze przed szczytem sezonu grzewczego pokaże mieszkańcom jak niska emisja wpływa na jakość powietrza. Mamy nadzieję, że mieszkańcy zauważą tę zależność i wezmą odpowiedzialności za środowisko w którym żyjemy – mówi burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki.

Mieszkańcy mogą sprawdzać mapy z aktualnymi wynikami pomiarów w swojej okolicy za pośrednictwem strony internetowej www.syngeos.pl oraz aplikacji mobilnej.

Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji Syngeos – Nasze Powietrze na telefony komórkowe z systemem Android oraz IOS (Apple). Aplikacja poinformuje o bieżącym stanie powietrza w okolicy. Bazuje ona na własnej infrastrukturze czujników oraz na danych pobieranych z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), dzięki czemu dane są bardzo szczegółowe i aktualne.

Oprócz stężenia pyłów zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10, w aplikacji można sprawdzić aktualną temperaturę, wilgotność i ciśnienie powietrza. Aplikacja łączy się automatycznie z najbliższym czujnikiem na podstawie uruchomionej w telefonie lokalizacji, pozwalając również na wyszukanie i dodanie dowolnej miejscowości w Polsce, która podłączona jest do sieci Syngeos lub GIOŚ.