Ponad 200 laptopów dla uczniów klas IV z terenu gminy Dębno

W tym tygodniu do szkół podstawowych z naszej gminy dostarczono ponad 200 laptopów, które zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, otrzymają wszyscy uczniowie klas IV szkół podstawowych.

Komputer zostanie przekazany na podstawie umowy pomiędzy Gminą reprezentowaną przez dyrektorów szkół, a rodzicami/opiekunami ucznia. Po podpisaniu umowy, laptop staje się własnością rodzica i bierze on odpowiedzialność za otrzymany sprzęt. W sytuacji, gdy rodzic nie wyrazi zgody na przyjęcie laptopa na własność, może otrzymać ten sprzęt na podstawie umowy użyczenia.

Przekazanie laptopów nastąpi po przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do przekazania sprzętu, które są wymagane zapisami ww. ustawy. Aby uczeń mógł otrzymać laptop, jego rodzic zobowiązany będzie osobiście odebrać dany sprzęt w szkole, do której uczęszcza jego dziecko i podpisać:

  1. umowę przekazania laptopa.
  2. protokół odbioru laptopa.

O terminach odbioru laptopów w poszczególnych szkołach poinformują dyrektorzy placówek. 

Uwaga – Jeśli uczeń posiada już sprzęt przekazany w ramach innego programu (np. Granty PPGR), będzie mógł zdecydować, który sprzęt będzie wykorzystywał – może posiadać tylko jeden laptop zakupiony z programów finansowanych ze środków publicznych.

Jeżeli uczeń otrzymał laptop w ubiegłym roku w ramach tzw. Grantów PPGR jego rodzic/opiekun musi:

  1. podjąć decyzję o przyjęciu sprzętu w ramach projektu laptopów dla czwartoklasistów, a tym samym musi zwrócić laptop otrzymany w ramach Grantów PPGR albo
  2. zrezygnować z przyjęcia sprzętu w ramach projektu laptopów dla czwartoklasistów (uczeń będzie nadal korzystał z laptopa otrzymanego w ubiegłym roku).

Szczegóły projektu znajdą Państwo na stronie www.laptopdlaucznia.gov.pl

Powiększ zdjęcie. Dwa czarne laptopy leżą onok siebie na białym stole. Jeden zamkniety z prostokątną naklejką z logami, drugi otwarty, na dole w rogu znaczek orła 5 kartonowych pudełek, a w nich w prostokątne opakowania, na grzbiecie białe naklejki. Dwa szare pudełka wyciągnięte leżą na kartonach. Na opakowaniu czarny napis acer

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Dębnie