Ostatnie dni na zamrożenie cen prądu

Termin składania oświadczeń przez klientów indywidualnych, którym może przysługiwać limit zużycia energii (2600 kWh, 3000 kWh lub 250 kWh) mija 30 czerwca 2023 r. Z podwyższonego limitu mogą skorzystać rodziny wielodzietne, gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi, rolnicy oraz osoby budujące dom.

Oświadczenia należy składać w Biurze Obsługi Klienta Enea Dębno, bądź elektronicznie.

Druki oświadczeń można pobrać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Dębnie. Można je także pobrać na stronie https://www.enea.pl/dladomu/zamrozenie-cen/oswiadczenie_zce_pola.pdf

Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 2000 kWh nie składają żadnych dokumentów do sprzedawcy (żadnych wniosków, oświadczeń, załączników). Sprzedawca sam dokona właściwego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.enea.pl/zamrozenie-cen