Oferta w trybie uproszczonym - Pomorzanin Cychry

Data publikacji: 29 cze 2023

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu”.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy POMORZANIN Cychry, ul. Jana Pawła II 66/5; 74-404 Cychry złożył ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania zadania pt. „Spotkanie seniorów po latach” rodzaj zadania publicznego Działania z zakresu Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. Oferta została złożona dnia 23.06.2023 r. w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365). W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić uwagi. Można przesyłać je na adres: Urząd Miejski w Dębnie ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno lub mailem na adres r.jarmuszka@debno.pl.   

Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Oferta dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.debno.com.pl/