Oferta w trybie poza konkursem - Związek Emerytów w Dębnie

Data publikacji: 26 mar 2024

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dębnie,
z siedzibą przy ul Piłsudskiego 5; 74 – 400 Dębno złożył ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania zadania pt. „Emeryci – aktywny wypoczynek” rodzaj zadania publicznego Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym. Oferta została złożona dnia 22.03.2024 r. w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
o wolontariacie Dz. U. z 2023 r., poz. 571. W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić uwagi. Można przesyłać je na adres: Urząd Miejski w Dębnie ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno lub mailem na  adres e.jenda@debno.pl.   

Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Ofertę można zobaczyć na stronie www.bip.debno.com.pl

Grzegorz Kulbicki
Burmistrz Dębna