#latozsanepidem - wakacyjny konkurs fotograficzny ,,Moje wakajki w obiektywie”

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem „Moje wakajki w obiektywie”.

Konkurs zorganizowany jest w ramach akcji #latozsanepidem, skierowany jest do dzieci w wieku 11-14 lat i ich rodziców/opiekunów zamieszkujących na terenie zachodniopomorskiego.

Celem głównym konkursu jest wzmocnienie świadomości uczestników konkursu w zakresie kształtowania własnego zdrowia w kontekście bezpiecznej aktywności fizycznej.

Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia przedstawiającego aktywny i bezpieczny wypoczynek podczas wakacji letnich (np. jazdy na rowerze, pływania, biegania, górskich wycieczek etc.), a następnie przesłaniu pracy wraz z wypełnionymi formularzami, stanowiącymi załączniki do niniejszego regulaminu drogą elektroniczną na adres konkurs.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl, w terminie do dnia 25 sierpnia 2023 r.

Szczegóły w Regulaminie konkursu, który można pobrać poniżej wraz z niezbędnymi do udziału formularzami.

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie

Załącznik nr 3 Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny