Korekta koron drzew na cmentarzu w Dębnie i w Różańsku

Data publikacji: 22 lut 2023

Informujmy, że na terenie cmentarza w Dębnie przy ul. Włościańskiej są prowadzone roboty polegające na przycięciu 36 drzew. Na cmentarzu w Różańsku do korekty z posuszu zaplanowano jedno drzewo - dąb.

Prace wykona firma AKARD Spółka z o.o. ze Szczecina w terminie do 28 lutego 2023r.

Zgodnie z warunkami umowy Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, przy poszanowaniu zasad bezpieczeństwa oraz mienia znajdującego się na cmentarzach.

Prosimy opiekunów grobów o zachowanie szczególnego bezpieczeństwa i nie przeszkadzanie firmie w trakcie wykonywanych robót.

Ekipa na podnośniku przycina korony drzew